Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy Bracia i Siostry,Dzisiejsza niedziela przypada w połowie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonego od 18 do 25 stycznia. Serdecznie zapraszam wszystkich do włączenia się w modlitwę Jezusa skierowaną do Ojca w przeddzień swojej męki: „Aby byli jedno, aby świat uwierzył” (J 17,21). W tym roku, w sposób szczególny nasza medytacja podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, odwołuje się do fragmentu wziętego z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Na jego podstawie zostało sformułowane motto Tygodnia: „Wszyscy zostaniemy Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa, naszego Pana” (por. 1 Kor 15.51-58).

 

 

 

Jesteśmy wezwani do kontemplowania zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, czyli Jego zmartwychwstania jako wydarzenia, które radykalnie przemienia tych, którzy wierzą w Niego i otwiera dostęp do życia niezniszczalnego i nieśmiertelnego. Uznawanie i przyjęcie przemieniającej mocy wiary w Jezusa Chrystusa, podtrzymuje chrześcijan w poszukiwaniu pełnej jedności między nimi.

W tym roku rozważania na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zostały przygotowane przez polską grupę. W istocie Polska ma długą historię odważnej walki przeciwko różnym przeciwnościom i wielokrotnie dała świadectwo wielkiej determinacji, ożywianej przez wiarę.

Dlatego słowa, które stanowią przedmiot wyżej wymienionych rozważań, mają szczególne znaczenie dla Polski. Przez wieki polscy chrześcijanie spontanicznie rozumieli duchowy wymiar ich pragnienia wolności i zrozumieli, że prawdziwe zwycięstwo może przyjść tylko wtedy jeśli towarzyszyć mu będzie głęboka wewnętrzna przemiana. Oni to przypominają nam, że nasze dążenie do jedności może być prowadzona w sposób realistyczny, jeżeli przemiana dokona się przede wszystkim w nas samych, jeżeli pozwalamy Bogu działać, jeśli pozwolimy abyśmy byli przemienieni na obraz Chrystusa, jeśli wejdziemy w nowe życie w Chrystusie, które jest prawdziwym zwycięstwem . Widzialna jedności wszystkich chrześcijan jest zawsze dziełem, które pochodzi z góry, od Boga; jest dziełem wymagającym pokory w uznaniu naszej słabości i przyjęcia daru. Ale, – zapożyczając wyrażenie często powtarzane przez papieża Jana Pawła II -, każdy dar staje się zobowiązaniem, zadaniem. Jedność, która pochodzi od Boga, domaga się naszego codziennego zaangażowania w otwieraniu się jedni na drugich w miłości.

Przez wiele dziesięcioleci Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan jest centralnym elementem w działalności ekumenicznej Kościoła.

Czas poświęcany modlitwie o pełną jedność uczniów Chrystusa pozwoli nam zrozumieć głębiej, w jaki sposób będziemy przemienieni przez Jego zwycięstwo, przez moc Jego zmartwychwstania. Już w najbliższą środę, jak to jest we zwyczaju, zakończymy Tydzień Modlitw uroczystymi Nieszporami w święto Nawrócenia Świętego Pawła w Bazylice św Pawła za Murami, gdzie obecni będą również przedstawiciele innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Oczekuję, że będzie nas wielu na tym spotkaniu liturgicznym, aby odnowić razem naszą modlitwę do Pana – źródła jedności.

Powierzamy ją już dzisiaj, z dziecięcą ufnością, wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

po polsku:

Moje pozdrowienie kieruję do wszystkich Polaków. Zebrani na modlitwie "Anioł Pański" prosimy dzisiaj o dar jedności chrześcijan. Ufni w Bożą pomoc, zanosimy tę modlitwę w pokorze ducha, otwarci na dialog, współpracę i pojednanie. Niech nasze serca przemieni łaska zmartwychwstałego Chrystusa, który modli się za nas
– swój Kościół, abyśmy byli jedno. Waszym ekumenicznym inicjatywom z serca błogosławię.

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl