Modlitwa Regina Caeli z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Na zakończenie tej celebracji liturgicznej, godzina maryjnej modlitwy zachęca nas, abyśmy duchowo udali się wszyscy do Matki Pocieszenia, przechowywanej w Katedrze. Jako Matka Kościoła, Matka Najświętsza pragnie zawsze umacniać swoje dzieci w chwilach największych trudności i cierpień. I to miasto wiele razy doświadczało jej macierzyńskiej pomocy. Dlatego również dzisiaj zawierzamy jej wstawiennictwu wszystkie osoby i rodziny waszej wspólnoty, które znajdują się w sytuacjach szczególnej potrzeby.

 

 

Równocześnie, poprzez Maryję, prośmy Boga o moralne wzmocnienie, aby wspólnota w Arezzo oraz całe Włochy umiały przeciwstawić się pokusie zniechęcenia i – umocnieni również wielką tradycją humanistyczną – zdołały w zdecydowany sposób na nowo podjąć drogę duchowej i etycznej odnowy, która jako jedyna może doprowadzić do autentycznej poprawy życia społecznego i obywatelskiego. Każdy może i powinien wnieść w to swój wkład.

O Maryjo Matko Pocieszenia módl się za nami.

drukuj