Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!Dzisiaj obchodzimy Objawienie Pańskie, objawienie Jezusa wszystkim narodom, reprezentowanych przez Mędrców, którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem, aby oddać pokłon Królowi Żydowskiemu, o którego narodzinach dowiedzieli się dzięki nowej gwieździe, która ukazał się na niebie (por. Mt 2, 1-12). Rzeczywiście, przed przybyciem Mędrców wieść o tym wydarzeniu rozeszła się jedynie w kręgu rodzinnym; poza Maryją i Józefem, i prawdopodobnie, pozostałymi krewnymi, było ono znane pasterzom z Betlejem, którzy usłyszeli tę radosną wieść i przybiegli, aby zobaczyć Dziecię, które zastali złożone w żłobie. Nadejście Mesjasza, oczekiwanego i zapowiedzianego przez proroków, początkowo pozostawało w ukryciu. Było tak aż momentu, kiedy to przybyli do Jerozolimy ci tajemniczy ludzie, Mędrcy szukający wiadomości o nowonarodzonym żydowskim królu. Oczywiście, w sytuacji, kiedy chodziło o króla, udali się do królewskiego pałacu, gdzie to rezydował Herod. Lecz ten nic nie słyszał o takich narodzinach, i bardzo przejęty, wezwał natychmiast kapłanów i uczonych w Piśmie, którzy na podstawie znanego proroctwa Micheasza (por. 5,1), stwierdzili, że Mesjasz winien narodzić się w Betlejem. I rzeczywiście, wyruszywszy w tym kierunku, Mędrcy zobaczyli ponownie gwiazdę, która doprowadziła ich do miejsca, w którym znajdował się Jezus. Po wejściu, oddali mu pokłon i adorując, ofiarowali mu symboliczne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Oto jest Objawienie, ukazanie się: przybycie i adoracja Mędrców jest pierwszym znakiem – na pewno bardzo zaskakującym dla wszystkich – niepowtarzalnej tożsamości Syna Dziewicy Maryi. Od tamtej chwili zaczęło się rozchodzić pytanie, które będzie towarzyszyć przez całe życie Jezusowi, i które na różne sposoby rozchodzi się przez wszystkie wieki: Kim jest ten Jezus?

 

 

Drodzy przyjaciele, jest to pytanie, które Kościół pragnie wzbudzać w sercu wszystkich ludzi: Kim jest Jezus? To jest jego duchowy niepokój, który popycha go do jego misji: aby Jezus i Jego Ewangelia były poznane, aby każdy człowiek w swoim ludzkim obliczu, mógł odkryć oblicze Pana Boga i by ono zostało opromienione Jego tajemnicą miłości. Objawienie Pańskie jest zapowiedzią powszechnego otwarcia się Kościoła, jego wezwanie do ewangelizacji wszystkich narodów. Lecz Objawienie Pańskie mówi nam również o sposobie realizacji tej misji: odbijać światło Chrystusa i głosić Jego Słowo. Chrześcijanie są powołani do naśladowania posługi, jaką wypełniła gwiazda Mędrców. Winni promieniować, jak synowie światła, aby pociągnąć wszystkich do piękna Bożego Królestwa. Tym zaś, którzy poszukują prawdy, powinni ofiarować Słowo Boże, które prowadzi do uznania w Jezusie „prawdziwego Boga i życie wieczne” (por. 1 J. 5,20).

Po raz kolejny odczuwamy w nas głęboką wdzięczność wobec Maryi, Matki Jezusa. Ona jest doskonałym obrazem Kościoła, która daje światu światło Chrystusa: jest Gwiazdą Ewangelizacji. Respice Stellam, powiada nam św. Bernard: Popatrz na Gwiazdę, ty który szukasz prawdy i pokoju; skieruj swój wzrok na Maryję, a ona Ci pokaże Jezusa, światło dla każdego człowieka i dla wszystkich narodów.

Po polsku:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Szczególne pozdrowienie kieruję do uczestników Orszaku Trzech Króli, który przechodzi ulicami Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska. Idąc za Bożym światłem, wspólnie oddajecie hołd wcielonemu Słowu, które objawiło się narodom. Niech ten Orszak będzie znakiem jedności rodzin i społeczeństw w codziennym poszukiwaniu Chrystusa i w dawaniu współczesnemu światu świadectwa o Jego miłości. Niech Bóg wam błogosławi!

Po angielsku:

Pozdrawiam wszystkich obecnych języka angielskiego zgromadzonych na tej modlitwie Anioł Pański. Podczas tej uroczystość Objawienia Pańskiego, Kościół raduje się z objawienia Jezusa Chrystusa jako światłości wszystkich narodów. Niech światło chwały Chrystusa napełni radością was i wasze rodziny, umocni chrześcijan na całym świecie w dawaniu świadectwa o Ewangelii i doprowadzi wszystkich ludzi do pełni prawdy i życia, które tylko Bóg może dać. Dla wszystkich, a w sposób szczególny dla obecnych tutaj dzieci przyzywam obfite błogosławieństwa Pana!

Po niemiecku:

Bardzo serdecznie pozdrawiam w dzisiejsze Święto Objawienia Pańskiego wszystkich pielgrzymów języka niemieckiego. Ewangelia dzisiejsza opowiada o Mędrcach ze Wschodu, którzy wyruszyli w drogę, by poszukiwać i oddać pokłon Jezusowi, nowonarodzonemu Królowi. Chociaż przynieśli Panu obfite dary, wracają do swojej ojczyzny obficie obdarowani i pełni wewnętrznego pokoju. Tylko Chrystus potrafi zaspokoić najgłębsze tęsknoty naszego serca. My również wybierajmy się nieustannie, byśmy zostali napełnieni Jego Łaską i Miłością. Życzę wam wszystkim błogosławionego Święta.

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj