Modlitwa Regina Caeli z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Przed chwilą w Bazylice Świętego Piotra zakończyła się celebracja eucharystyczna, podczas której wyświęciłem dziewięciu nowych kapłanów dla diecezji rzymskiej. Dziękujemy Bogu za ten dar, będący znakiem Jego wiernej i opatrznościowej miłości do Kościoła! Zjednoczmy się duchowo wokół tych nowych kapłanów i módlmy się, aby w pełni przyjęli łaskę sakramentu, która ich upodobniła do Jezusa Kapłana i Pasterza. I módlmy się, aby wszyscy młodzi ludzie byli uważni na głos Boga, który mówi wewnątrz ich serc i wzywa ich, aby opuścili wszystko, by Mu służyć. Temu celowi poświęcony jest dzisiejszy Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

 

 

Rzeczywiście, Pan zawsze powołuje, my jednak często nie słyszymy Jego wezwania. Jesteśmy rozproszeni przez wiele rzeczy, przez inne powierzchowne głosy, a potem boimy się usłyszeć głosu Pana, ponieważ myślimy, że On może odebrać nam wolność. W rzeczywistości każdy z nas jest owocem miłości. Oczywiście, miłości rodziców, ale jeszcze pełniej miłości Boga. Biblia mówi: Jeśli nawet matka nie chciałaby ciebie, to Ja ciebie pragnę, ponieważ znam cię i kocham (por. Iz 49, 15). W chwili, kiedy uświadamiam to sobie, wówczas moje życie się zmienia. Staje się odpowiedzią na tę miłość, która jest większa od jakiejkolwiek innej, i w ten sposób w pełni realizuje się moja wolność.

Młodzi ludzie, których dzisiaj wyświęciłem na kapłanów, nie różnią się od innych młodych ludzi, ale zostali głęboko dotknięci przez piękno Bożej miłości i nie mogli uczynić nic innego, jak tylko odpowiedzieć całym swoim życiem. Jak spotkali oni Bożą miłość? Spotkali ją w Jezusie Chrystusie, w Jego Ewangelii, w Eucharystii i we wspólnocie Kościoła. W Kościele odkrywamy, że życie każdego człowieka jest historią miłości. Ukazuje nam to wyraźnie Pismo Święte i potwierdza świadectwo świętych. Przykładnym jest wyrażenie św. Augustyna, który w Wyznaniach zwraca się do Boga słowami: „Późno Cię umiłowałem, piękności stara i nowa: późno Cię umiłowałem! Byłeś we mnie, a ja byłem na zewnątrz… Byłeś przy mnie, a ja nie byłem z Tobą… Wezwałeś mnie i Twoje wołanie zwyciężyło moją głuchotę” (X, 27.38).

Drodzy przyjaciele, módlmy się za Kościół, za każdą wspólnotę lokalną, aby była jak zroszony ogród, gdzie mogą kiełkować i dojrzewać wszystkie ziarna powołania, które Bóg rozsiewa w obfitości. Módlmy się, aby wszędzie uprawiany był ten ogród w radości ze świadomością, że wszyscy jesteśmy powołani w różnorodności darów. Szczególnie rodziny niech będą pierwszym środowiskiem, w którym „oddycha się” miłością Boga, która daje wewnętrzną siłę, nawet w chwilach trudności i prób życiowych. Kto żyje w rodzinie, doświadcza Bożej miłości i otrzymuje bezcenny dar, który przynosi owoc w swoim czasie. Niech Błogosławiona Dziewica Maryja, wzór dobrowolnego i posłusznego przyjęcia Bożego wezwania i Matka każdego powołania w Kościele, wyprasza nam to wszystko.

 

 

***

Szczególne pozdrowienie kieruję do pielgrzymów zgromadzonych w Bazylice św. Pawła za Murami, gdzie dzisiejszego rana został beatyfikowany błogosławiony Giseppe Toniolo. Żył on pomiędzy XIX a XX wiekiem, był mężem i ojcem siedmiorga dzieci, uniwersyteckim profesorem i wychowawcą młodzieży, ekonomistą i socjologiem, pełnym zapału sługą komunii w Kościele. Wcielał w życie nauczanie encykliki Rerum novarum papieża Leona XIII, organizował Akcję Katolicką, katolicki Uniwersytet Sacro Cuore, Tygodnie Społeczne włoskich katolików i Międzynarodowy Instytut Pokoju. Jego przesłanie jest wciąż aktualne, szczególnie w tym okresie. Błogosławiony Toniolo ukazuje drogę prymatu osoby ludzkiej i solidarności. Sam pisał: „Ponad słusznymi dobrami i interesami pojedynczych narodów i państw istnieje nieodzowna cecha, która ich sprowadza ku jedności, a którą jest obowiązek ludzkiej solidarności”. Również w Coutances we Francji został beatyfikowany kapłan Pierre-Adrien Toulorge, cysters, który żył w drugiej połowie XVIII wieku. Dziękujmy Bogu za tego wybitnego „męczennika prawdy”.

Pozdrawiam uczestników Europejskiego Spotkania studentów uniwersyteckich, zorganizowanego przez diecezję Rzym w pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Drodzy młodzi! Podążajcie z ufnością drogą nowej ewangelizacji na uniwersytecie. Jutro będę się duchowo łączył z wami w czasie czuwania na Tor Vergata przy wielkim Krzyżu Światowego Dnia Młodzieży 2000. Dziękujemy za waszą obecność.

Po francusku:

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, proszę was dziś szczególnie o modlitwę w intencji powołań. W Kościele i rodzinie odkrywajcie na nowo niezwykłe znaczenie posługi kapłaństwa i życia konsekrowanego. Drodzy młodzi, nie wahajcie się! Idźcie za Bożym wezwaniem! Duchowo łączę się również w radości ze wszystkimi wiernymi diecezji Coutance i Avranches zgromadzonymi z okazji beatyfikacji ojca Pierre’a-Adriena Toulorge’a nazywanego „męczennikiem prawdy”. Niech Matka Boża, która jest przykładem słuchającego serca, oręduje u Boga, by mogły rozbrzmiewać liczne „tak”! Dobrej niedzieli!

Po angielsku:

Z radością pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i gości języka angielskiego obecnych na tej modlitwie „Regina Caeli”. Dzisiejsza Ewangelia podkreśla postać Chrystusa – Dobrego Pasterza, który oddaje życie za swoje owce. Dzisiaj również modlimy się o powołania do kapłaństwa: aby więcej młodych mężczyzn usłyszało wezwanie Chrystusa do naśladowania Go bardziej z bliska i ofiarowało swoje życie, aby służyć braciom i siostrom. Boży pokój niech będzie z wami wszystkimi!

Po niemiecku:

Serdeczne pozdrowienia kieruję do pielgrzymów niemieckojęzycznych, w szczególny zaś sposób do członków organizacji studenckiej Capitolina, obchodzących w tych dniach swoje patronalne święto. W Ewangelii dzisiejszej niedzieli spotyka nas Chrystus, Dobry Pasterz, który troszczy się o nas i zna nas po imieniu. Powierzmy się Jego przewodnictwu, które już tu, na ziemi, powala nam zakosztować przyszłej, wiecznej radości. Miłosierny Bóg niech błogosławi was i waszych bliskich.

Po hiszpańsku:

Pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, w szczególności z wielu szkół z Blanca, z Mursji. W Ewangelii tej niedzieli Chrystus ukazuje się jako Dobry Pasterz, który oddaje życie za owce. Prośmy Go, aby udzielił swojemu Kościołowi obfitości powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, by oni mogli pomóc swoim braciom przyjąć Jego przesłanie zbawienia.

Po polsku:

Serdecznie witam i pozdrawiam Polaków. Moją szczególną modlitwą ogarniam dzisiaj Episkopat Polski, Arcybiskupa Prymasa i uczestników uroczystości odpustowych w Gnieźnie. Niech święty Wojciech, patron Polski, wyprasza obfitość łask dla Kościoła, zwłaszcza dar licznych powołań kapłańskich i zakonnych, pomyślność dla waszej Ojczyzny i polskich rodzin. Z serca błogosławię wam wszystkim.

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl