Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W tę niedzielę liturgia celebruje święto Przemienienia Pańskiego. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że apostołowie Piotr, Jakub i Jan byli świadkami tego niezwykłego wydarzenie. Jezus wziął ich ze sobą „i zaprowadził  na górę wysoką” (Mt 17,1), a gdy się modlił, jego twarz zmieniła wygląd, jaśniejąc jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. Wtedy ukazali się Mojżesz i Eliasz i rozpoczęli  dialog z Nim. W tym momencie, Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy! Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Zanim skończył mówić,  jasny obłok ogarnął ich Wydarzenie Przemienienia Pańskiego daje nam przesłanie nadziei: zaprasza nas do spotkania z Jezusem, aby być w służbie braciom. Wejście uczniów na górę Tabor prowadzi nas do refleksji na temat znaczenia oddaleni się od rzeczy ziemskich, aby podjąć drogę na górę i kontemplować Jezusa. Chodzi o to, aby stanąć w postawie uważnego słuchania i modlitwy Chrystusa, umiłowanego Syna Ojca, szukając intymnych chwil modlitwy, które umożliwiają uległe i radosne przyjęcie Słowa Bożego. Jesteśmy wezwani do odkrycia pełnego pokoju milczenia i regenerującej medytacji Ewangelii, która prowadzi do celu, bogatego w piękno, blask i radość. W tej perspektywie, czas letni jest  opatrznościowy, aby zwiększyć nasze zaangażowanie w poszukiwanie Pana  i spotkanie z Nim. W tym czasie, studenci są wolni od zobowiązań szkolnych, a wiele rodzin wyjeżdża na wakacje; jest ważne, aby w okresie odpoczynku i oderwania się od codziennych zajęć, móc przywrócić siły ciała i ducha, pogłębiając duchową drogę. Pod koniec cudownego doświadczenia Przemienienia uczniowie zeszli z góry z oczami i sercem przemienionymi przez spotkanie z Panem. To samo możemy osiągnąć także my. Coraz bardziej żywe odkrywanie Jezusa nie jest celem samym w sobie, ale prowadzi nas do schodzenia z góry, z odnowionymi siłami bożego Ducha, aby zdecydować nowe kroki autentycznego nawrócenia i ciągle ukazywać miłość, jako prawo życia codziennego

 Przemienieni przez obecność Chrystusa i przez żar Jego słowa, będziemy konkretnym znakiem życiodajnej miłości Boga do wszystkich naszych braci, zwłaszcza tych, którzy cierpią,  którzy żyją w samotności i porzuceniu, dla chorych i dla wielu mężczyzn i kobiet, którzy w różnych częściach świata, są poniżani przez niesprawiedliwość, pychę i przemoc. W Przemienieniu słyszymy głos Ojca Niebieskiego, który mówi: „To jest mój Syn Umiłowanym. Jego słuchajcie!” Spójrzmy na Maryję, Dziewicę słuchającą, zawsze gotową by przyjąć i strzec skarbu w sercu każdego słowa Bożego Syna (Łk 1, 51). Niech Niebieska Matka Boga pomaga nam dostroić się do Słowa Bożego, tak aby Chrystus mógł stać się światłem i prowadzić całe nasze życie. Jej zawierzamy wakacje  wszystkich dlatego, aby były pogodne i przyniosły pożytek, ale zwłaszcza powierzmy jej wakacje tych, którzy ich nie mają ze względu na wiek, ze względu na problemy ze zdrowiem lub pracą, trudnościami finansowymi lub innymi, aby i dla nich był to czas odpoczynku, ożywiany przez obecność przyjaciół i szczęśliwych chwil.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj