18 lat sakry biskupiej ks. Antoniego Pacyfika Dydycza

Dziś przypada 18 rocznica sakry biskupiej i ingresu do drohiczyńskiej katedry księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Sakra biskupia i ingres do katedry drohiczyńskiej miały miejsce 10 lipca 1994 roku. Głównym konsekratorem był Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk, a współkonsekratorami byli ks. abp Stanisław Szymecki z Białegostoku i ks. abp Francisco Gioia z Rzymu.

Jako biskup Drohiczyński odnowił oblicze diecezji i czyni to nadal na różnych płaszczyznach życia duchowego, społecznego i materialnego. Ma wielkie zasługi działając również na forum ogólnopolskim i działając dla Kościoła powszechnego- powiedział ks. Artur Płachno.

Audio MP3
Pobierz

Ks. bp Antoni Dydycz był także przełożonym Warszawskiej Prowincji Kapucynów, następnie członkiem Konsulaty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce i jej przewodniczącym. Został również członkiem komisji Episkopatu Polski do spraw świeckich, duszpasterstwa ogólnego oraz przewodniczącym Konferencji Przełożonych Franciszkańskich.

Od 1982 roku do nominacji na stolicę biskupią w Drohiczynie, przebywał w Rzymie, gdzie pełnił funkcję definitora generalnego.Do jego obowiązków należało niesienie pomocy zakonnikom przebywających na terenie bloku państw socjalistycznych w Europie. Wielokrotnie w konspiracji odwiedzał zakon na terenie byłego Związku Radzieckiego. Po upadku komunizmu zajmował się także odbudową życia zakonnego. Był delegatem zakonu do spraw włoskiego sanktuarium w Loreto. Także dwukrotnie jako kapucyn i jako biskup uczestniczył w pracach Świtowego Synodu Biskupów.

Audio MP3
Pobierz

Ks. bp Antoni Dydycz urodził się 24 sierpnia 1938 roku w Serpelicach. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Lublinie, a gdy w wieku 16 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, kontynuował ją w Nowym Mieście nad Pilicą, aby uwieńczyć egzaminem dojrzałości, zdanym w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

drukuj