Związkowcy protestujący w Solino S.A. nadal głodują

Dziś piąty dzień głodówki związkowców w Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino S.A. Związkowcy zarzucają pracodawcy, m.in. brak realizacji porozumień i postanowień pakietu socjalnego.

Protestujący oskarżają pracodawcę także o jednostronne i bezprawne wypowiedzenie przez zarząd spółki układu zbiorowego pracy oraz o działania mobbingowe.

– Powodem tego protestu było bezpośrednio wypowiedzenie pakietu gwarancji socjalnej układu zbiorowego przez spółkę. Chodzi tu o niezrealizowanie zobowiązań akcjonariusza wobec spółki, które były zawarte przy prywatyzacji. Mamy do czynienia z sytuacją niezrealizowania porozumień czy uzgodnień w tych protestach głodowych 2006 i 2007. Działania, które przy protestach zostały podjęte przez akcjonariusza, były tak naprawdę działaniami odgrywania się na pracownikach za ujawnienie nieprawidłowości, które wystąpiły przy podziemnych magazynach ropy i paliw – mówi Jerzy Gawęda, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

W strajku uczestniczy11 górników, a 10 kolejnych chce się przyłączyć. Do strajkujących górników wpłynęło zaproszenie od wojewody na rozmowy do Urzędu Wojewódzkiego. Protestujący zdecydowali jednak, że wszelkie rozmowy na temat zgłoszonych przez nich postulatów będą się odbywały w miejscu głodówki.

RIRM

drukuj