fot. PAP

Związki przedstawiły nowy projekt porozumienia

Działające w Kompanii Węglowej związki zawodowe przedstawiły zarządowi spółki nowy projekt porozumienia ws. programu jej restrukturyzacji. Liczą na wznowienie rozmów. Jednak zarząd przekazał już wcześniejszy program do akceptacji radzie nadzorczej.

Projekt restrukturyzacji KW był dyskutowany przez półtora miesiąca. Przed tygodniem strony osiągnęły wstępne porozumienie, ale do jego podpisania nie doszło z powodu sprzeciwu jednego z 13 związków („Kadra”).

W tej sytuacji zarząd uznał rozmowy za zakończone i przyjął program w nieco złagodzonej wersji. Rada nadzorcza spółki będzie go rozpatrywać 31 stycznia. Tego samego dnia ma się też spotkać ze związkowcami.

Obecnie podpisany przez wszystkie związki zawodowe projekt zakłada m.in. rezygnację z redukcji zatrudnienia w administracji w zamian za zawieszenie wypłaty 14. pensji dla tej grupy zawodowej na trzy lata. W tym okresie osoby zatrudnione w administracji miałyby gwarancje zatrudnienia.

Kolejny zapis dotyczy wycofania się z planów łączenia kopalń. Zamiast tego pracownicy byliby – po uzgodnieniu ze związkami – przenoszeni pomiędzy kopalniami, jednak wyłącznie między tymi, które pierwotnie miały być łączone.

Dominik Kolorz, szef śląsko – dąbrowskiej „Solidarności”, a także były przewodniczący „Solidarności” w Kompanii Węglowej, liczy na to że rada nadzorcza wyznaczy  (np. tydzień) na dalsze rozmowy.

– Nie wierzę w to, żeby zarząd zaproponował teraz powrót do stołu. Pod względem formalno-prawnym zarząd zrobił to, co do niego należało ( abstrahując od tego, że program jest fatalny). On tak na prawdę zwija firmę, nie ma jakichkolwiek impulsów, które mógłby spowodować jej stabilność. Obie strony będą teraz zapewne czekać – powiedział Dominik Kolorz.

W tym tygodniu zarząd przyjął plan techniczno – ekonomiczny Kompanii na 2014 r., zakładający m.in. zmniejszenie wydobycia węgla do ok. 33 mln ton. Tegoroczna produkcja KW jest już niemal w całości zakontraktowana. Szef śląsko – dąbrowskiej „Solidarności” podkreśla, że sytuacja polskiego górnictwa nie jest dobra. Jak zauważa związkowiec, brakuje działań ze strony właściciela, czyli Skarbu Państwa.

– Kłaniają się pewne elementy ulg podatkowych. Tutaj się tego nie robi. Wyraźnie stawia się na programy restrukturyzacyjne, które w przypadku Kampanii Węglowej przypominają to, co się działo w czasie kiedy u władzy była AWS. Przypominam, że wszystkie programy restrukturyzacyjne wcześniej, czy później kończyły się likwidacją wielu kopalń. Taka jest nasza obawa w stosunku do Kompanii Węglowej – dodał Dominik Kolorz.

RIRM

drukuj