Zmiany w Kodeksie postępowania karnego

Rząd przyjął dziś projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przywraca on klasyczną zasadę, że sąd nie jest tylko arbitrem, lecz może aktywnie prowadzić proces.

Projekt ma być odpowiedzią na reformę procedury karnej, która weszła w życie w ubiegłym roku. Uczyniła ona sędziego bezstronnym arbitrem rozsądzającym spór między oskarżycielem a obroną.

Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł zwraca uwagę, że poprzez te zmiany oddano wymiar sprawiedliwości w ręce najbogatszych.

– O tym, że jest to reforma pisana dla osób zamożnych, wybranych już dawno mówiono. Od dawna wskazywano, że istnieje dla osób dysponujących dużymi środkami finansowymi, których stać na drogich adwokatów. Zwykły obywatel wpadający w te tryby może paść ofiarą albo niesłusznego skazania, albo, co gorsze, narazić się na proces, który go pozbawi środków do życia. Przywracamy model wcześniejszy, sprawdzony likwidując model egzotyczny zupełnie nieadekwatny do naszych polskich, europejskich realiów – powiedział Marcin Warchoł.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.

RIRM

drukuj