(fot.PAP)

Zespół pro-life

Propagowanie życia, wartości rodzinnych wynikających z nauki Kościoła katolickiego oraz katolickiej nauki społecznej, inicjowanie i popieranie wszelkich inicjatyw legislacyjnych oraz projektów obywatelskich, które mają na celu poprawę sytuacji rodzin w naszym kraju – to główne prerogatywy Parlamentarnego Zespołu Wychowanków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

 
Zespół powstał na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Z chwilą jego powołania do życia przystąpiło do niego 56 parlamentarzystów: posłów i senatorów z różnych opcji politycznych. Są to więc posłowie PiS, w tym m.in. Mariusz Błaszczak, Elżbieta Kruk, Jan Dziedziczak, Artur Górski, Czesław Hoc, Stanisław Piotrowicz, Solidarnej Polski – Andrzej Dera i Edward Siarka, a nawet Platformy Obywatelskiej – Mirosław Koźlakiewicz oraz Henryk Siedlaczek. – Bardzo się cieszę, że powstał zespół jednoczący osoby, które przeszły pewną formację w tych ruchach. Cieszę się, że te osoby zdecydowały się działać razem. Zespół ten powstał obok innego zespołu parlamentarnego, jakim jest Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, którego jestem przewodniczącym, więc zakładam stałą współpracę – mówi Jan Dziedziczak (PiS). – Warto takie rzeczy robić. Chodzi i o to, by zorganizować ludzi, których łączą wspólne wartości i przeżycia duchowe – deklaruje Edward Siarka (SP).
Głównym celem zespołu zawartym w regulaminie jest wspieranie i propagowanie Ruchu Oazowego, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. To także propagowanie życia, wszystkich wartości rodzinnych wynikających z nauki Kościoła katolickiego oraz katolickiej nauki społecznej, ponadto inicjowanie i popieranie wszelkich inicjatyw legislacyjnych oraz projektów obywatelskich, które będą miały na celu poprawę sytuacji rodzin. Niezwykle ważne jest również wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przejawów ateizacji życia publicznego i dyskryminacji chrześcijan, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jak podkreśla inicjator, wnioskodawca i pomysłodawca powstania zespołu, poseł PiS Robert Telus – od 12 lat aktywny członek Ruchu Domowego Kościoła i Ruchu Światło-Życie, także wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Radomiu, zespół jest otwarty na kolejne osoby, które w przeszłości były lub uczestniczą nadal w wymienionych ruchach i stowarzyszeniach, chcą działać we wspólnocie i przeciwdziałać dyskryminacji chrześcijan w przestrzeni publicznej. – Naszym celem jest zorganizowanie tych wszystkich ludzi w celu działania w myśl prerogatyw zawartych w regulaminie zespołu. Jest to bardzo ważne w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem na wartości rodzinne i katolickie – mówi Telus. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Na kolejnym spotkaniu powołani zostaną jego wiceprzewodniczący i sekretarze.


drukuj