fot. twitter.com

Zbiórka na odbudowę Rossy

Na wileńskim cmentarzu Rossa rozpoczęła się pięciodniowa zbiórka na rzecz odbudowy tej najstarszej w mieście nekropolii, jednego z polskich cmentarzy narodowych. Kwestuje polska młodzież szkolna i akademicka. Cmentarz na Rossie liczy blisko 250 lat.

Wśród polskich nekropolii w Europie do największych i najpiękniejszych należą nasze cmentarze: we Lwowie – Łyczakowski i w Wilnie – na Rossie. Na wileńskiej nekropolii spoczywają doczesne szczątki żołnierzy polskich poległych w latach 1919, 1920, 1939 i 1944. Są wśród nich legioniści i żołnierze polegli w walkach o Wilno oraz członkowie Armii Krajowej, którzy polegli w lipcu 1944 roku podczas wileńskiej operacji „Ostra Brama”. Tam też znajduje się grób marszałka Józefa Piłsudskiego. Obok matki Marii z Billewiczów Piłsudskiej, spoczywa serce naczelnika złożone tam – zgodnie z wolą zmarłego – w maju 1936 roku. W starej części cmentarza znajdują się groby wielu wybitnych Polaków: polityków, pisarzy, artystów, działaczy społecznych.

Kwesty na Rossie organizowane są kilka razy w roku – na święta majowe, gdy Wilno i cmentarz odwiedza wielu Polaków, a także na Boże Ciało, w Dniu Wojska Polskiego i na początku listopada. W planach Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na ten rok jest odnowienie kilkunastu pomników, m.in. Aleksandry i Władysława Likszów, Kazimierza Borysewicza. Za zebrane w tym roku pieniądze odnowione mają zostać pomniki na innej historycznej wileńskiej nekropolii – na cmentarzu Bernardyńskim.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj