fot. niedziela.pl

Zakończył się V Kongres Ruchu „Europa Christi”

W Wigrach zakończył się V Kongres Ruchu „Europa Christi”. Wydarzeniu przyświecało hasło: „W służbie narodu – w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia”.

To już piąty Kongres Ruchu „Europa Christi”. Wydarzenie odbyło się w pokamedulskim klasztorze w Wigrach. Dzisiaj nasza ojczyna potrzebuje szczególnej modlitwy – mówił podczas otwarcia kongresu, nawiązując do dziedzictwa kamedułów, ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej.

– Modlitwa, by uprosić potrzebne łaski dla naszej ojczyzny, dla rządzących i dla wszystkich rodaków, wypraszając jedność, zgodę, nadzieję i pokój; by Bóg odwrócił od naszej ojczyzny wszelkie klęski, zagrożenia i ideologie. Także dzisiaj wołamy z wigierskiego wzgórza: Boże, oddal od nas pandemię koronawiura – powiedział ks. bp Jerzy Mazur.

Kongresowi przyświecało hasło: „W służbie narodu – w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia”.

– Jego hasłem było „soli Deo”, czyli „tylko Bogu”. Chodzi o to, by każdy z nas po beatyfikacji jeszcze bardziej wczytał się w przesłanie, które zostawił i które jest nadal aktualne, aby każdy z nas dążył do pełni człowieczeństwa, jaką jest świętość – podkreślał ks. prof. Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ks. kard Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II bardzo mocno akcentowali ochronę praw człowieka i narodów, wskazując, że należy ona do misji ewangelizacyjnej Kościoła. To ważne szczególnie dziś, kiedy tożsamość naszego narodu jest zagrożona. Dlatego – jak mówił ks. prof. Józef Krukowski – musimy wspierać działania, które ją chronią.

– Polska jest zagrożona w swojej tożsamości. Jak była zagrożona w okresie komunizmu przez ideologię komunistyczną, która miała zająć miejsce religii, tak teraz przez ideologię niemarksistowską jest zagrożona tożsamość narodu – zaznaczył ks. prof. Józef Krukowski z Polskiej Akademii Nauk.

Bardzo ważna w tym kontekście jest postawa katolików świeckich i polityków.

– Dobrze ukształtowane chrześcijańskie sumienie nie pozwala katolickiemu politykowi przyczyniać się do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają zasady wiary i moralności – podkreślał przewodniczący Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki.

Bardzo ważne jest także wsparcie rodzin. Ma ono być zagwarantowane w Polskim Ładzie – zapewniał podczas kongresu wiceminister finansów, Sebastian Skuza.

– Rodzina jest w centrum programu Polski Ład – powiedział wiceminister Sebastian Skuza.

To polskie rodziny o niskich i średnich dochodach mają być największymi beneficjantami Polskiego Ładu.

TV Trwam News

drukuj