XXV Pielgrzymka Radia Maryja: Ks. bp Ignacy Dec „Radio Maryja to Radio, które łączy Naród”

Rodzina Radia Maryja rozpoczęła świętowanie XXV pielgrzymki na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki to słowa „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Jubileuszowej Mszy św. rozpoczynającej uroczystość przewodniczył dziś i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec z diecezji świdnickiej.

Tegoroczna pielgrzymka Rodziny Radia Maryja odbywa się w roku Miłosierdzia, 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży. Ks. bp Ignacy Dec podkreślał w homilii, że słuchacze katolickiego medium poprzez przyjazd do Matki Bożej Częstochowskiej włączają się w dziękczynienie za ponad tysiącletnią obecność Jezusa Chrystusa i Maryi w dziejach polskiego narodu. Jednocześnie proszą Ojca Niebieskiego o dalsze błogosławieństwo dla Kościoła, Ojczyzny, Europy i całego świata.

Ksiądz biskup w słowie skierowanym do wiernych skupił się na fragmencie Ewangelii, w której Chrystus mówi: „Nie bójcie się”. Duchowny podzielił refleksję na trzy następujące części: anatomię strachu, przezwyciężenie lęku przez ufność w Boże miłosierdzie i Bożą Opatrzność oraz odwagę przed ludźmi w przyznawaniu się do Chrystusa i w wyznawaniu wiary w dzisiejszej Polsce oraz w Europie.


10 lipca, niedziela

godz. 08.00 – Godzinki

godz. 09.00 – program artystyczny w wykonaniu artystów scen polskich pt.: ,,Chrzest Biało-czerwonej”

godz. 11.00 – Uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi
ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia


XXV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę-video

XXV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę-galerie


Główny celebrans Mszy św. wskazał, iż z religijnego punktu widzenia zajmuje nas strach przed Panem Bogiem oraz strach przed drugim człowiekiem. Na początku wyjaśnił znaczenie pierwszego z nich.

– Nasz strach przed Panem Bogiem może przyjmować podwójny charakter. Może to być strach przed Bożą karą po naszym grzechu. Ten strach niwelujemy przez ufność w Boże miłosierdzie i przyjmowanie go w procesie naszego nawrócenia, który obejmuje: przyznanie się do grzechu, nasz żal za grzech, wyznanie grzechu i postanowienie poprawy. W stosunku do Pana Boga może być w nas także inny, taki szczególny rodzaj strachu, który nazywamy bojaźnią Bożą. Ten rodzaj strachu jest czymś pozytywnym, co więcej ten rodzaj bojaźni jest jednym z siedmiu darów Ducha Świętego, który zwiemy dar Bojaźni Bożej – tłumaczył ks. bp Ignacy Dec.

Duchowny przytoczył fragmenty o postawie bojaźni Bożej występujące w Piśmie Świętym, z których wynika, iż bojaźń człowieka względem Boga wyraża się w postawie delikatności wobec Boga, w trosce, by Go niczym nie obrazić, trwać zawsze z Nim w przyjaźni oraz zawsze ochoczo przyjmować i wypełniać każdą Jego wolę.

W kolejnej części homilii ks. bp Ignacy Dec zaznaczył, że wszelki lęk, który rodzi się w sercu człowieka – można przezwyciężyć poprzez ufność w Boże miłosierdzie oraz Bożą Opatrzność.

– Winniśmy pamiętać, że wizję Boga sprawiedliwego Jezus Chrystus dopełnił wizją Boga Miłosiernego. Boga, który jest Miłością i Miłosierdziem.  Chrystus kazał nam patrzeć na Ojca, jako na Ojca pełnego ojcowskiego miłosierdzia i ojcowskiej miłości (…). Zatem jeśli lękamy się Pana Boga z bojaźni przed karą, to możemy mieć trudności z miłością do Niego. Nasza bojaźń przed Bogiem winna wyrastać przede wszystkim z miłości, a nie z grożącej nam kary (…). Gdy naprawdę ufamy Bogu i naprawdę wierzymy w Jego miłość ku nam, w Jego opiekę nad nami, czyli w Jego Opatrzność, wówczas wyzbywamy się lęku i odpowiadamy Bogu na Jego miłość – naszą miłością.   – mówił ks. biskup diecezji świdnickiej.

Duchowny zwrócił uwagę, iż dzisiaj znakiem Bożej Opatrzności w Polsce oraz poza jej granicami jest Radio Maryja.

– Dziś śmiało możemy powiedzieć, że Radio Maryja jest najsilniejszym głosem Kościoła katolickiego w Polsce, w Europie, a poniekąd i w świecie. To Radio stanęło po stronie „moherowych beretów”, którym udzieliło głosu. Na falach tego Radia synowie i córki naszego Narodu mogą modlić się, wyznawać swoją wiarę i tą wiarą dzielić się. Mogą szukać pomocy w rozwiązywaniu swoich życiowych problemów: religijnych, moralnych. Takiego upodmiotowienia i takiego głosu nikt dotąd nie potrafił czy też nie chciał im udzielić. Radio Maryja to Radio, które łączy Naród. Dlatego też wokół tego Radia zgromadziła się wielka Rodzina Radia Maryja scementowana wartościami ewangelicznymi i narodowymi. Dlatego też w Roku 1050. rocznicy Chrztu naszego Narodu, włączamy w nasze dziękczynienie także wdzięczność Panu Bogu i ludziom za ten dar tak ważny dla naszego czasu – wskazał ks. bp Ignacy Dec.

Następnie duchowny przeszedł do ostatniej części homilii związanej z końcowymi słowami Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Do każdego więc, który przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32-33).

– Słowa te zawierają wezwanie do publicznego wyznawania naszej osobistej wiary. Jezus chce, aby inni wiedzieli, że jest dla nas najważniejszy i że my dzielimy z Nim Jego poglądy i że Go naśladujemy. Wzywa nas przeto, abyśmy publicznie przyznawali się, że do Niego należymy, że do Jego nauki się stosujemy (…). Chrystus dzisiaj dodaje nam odwagi i aż trzy razy w Ewangelii powtórzył słowa: „Nie bójcie się ludzi”. Bogu dziękujemy, że mamy takich opatrznościowych mężów wiary, którzy nie boją się ludzi, wśród których na pierwszym planie widzimy Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka. Wierni to widzą i są wdzięczni, że mają odważnych pasterzy, którzy nie boją się wilków i przed nimi ich bronią – podkreślił ks. biskup.

Nasze przyznawanie się do Chrystusa powinno dokonywać się nie tylko w słowach, rozmowach indywidualnych, dyskusjach, publicznych debatach, ale w całokształcie naszego życia – oznajmił duchowny.

– W sektorze postępowania ważne są dwie dziedziny: dziedzina praktyk religijnych: prywatnych i publicznych oraz dziedzina pracy domowej i zawodowej. Przyznajemy się do Chrystusa, gdy się codziennie modlimy, gdy regularnie uczestniczymy w niedzielnej Eucharystii, gdy oczyszczamy się co pewien czas w Sakramencie Pokuty. Kto rozmawia codziennie z Bogiem, kto uczestniczy w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, jest świadkiem Chrystusa, kto tego nie czyni, a jest ochrzczony, jest zdrajcą? Cenimy tych, którzy w przeszłości, w trudnych czasach reżimu komunistycznego, nie lękali się donosicieli i ich mocodawców i przyznawali się do Chrystusa uczestnicząc w zakazanych przez ówczesną partię praktykach religijnych – mówił główny celebrans dzisiejszej Mszy św.

– Trzeba przywrócić Europie ducha chrześcijańskiego, by mogła przetrwać i być naszym wspólnym domem, ojczyzną ojczyzn, rodziną narodów, scementowaną nie tyle gospodarką, sojuszami, paktami, ile wartościami duchowymi: religijnymi i moralnymi. Ta iskra duchowa, uzdrawiająca może wyjść z katolickiej Polski. Dlatego też z Jasnej Góry wołamy: „Europo, przyznaj się do Chrystusa. On i Jego Ewangelia mogą cię ocalić, w Nim jest twoja przyszłość” – wołał duchowny.

Na zakończenie słów skierowanych do uczestników XXV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę ks. bp Ignacy Dec powiedział

– Połóżmy na tym jasnogórskim ołtarzu Ojczyzny naszą wiarę i modlitwę, nasze przywiązanie do Pana Boga, do Kościoła, do Maryi i do tradycji naszych ojców. Połóżmy naszą wdzięczność za dar chrztu Narodu, otrzymany przed 1050 laty, za dar stworzonej przez poprzednie pokolenia kultury chrześcijańskiej i narodowej. Połóżmy sprawy „trudnego dziś” naszej Ojczyzny, Europy i świata. Do uobecniającej się wśród nas ofiary Jezusa Chrystusa dołączmy nas samych, przede wszystkim naszą gotowość na pełnienie woli Bożej. Prośmy Maryję, by nadal czuwała nad Kościołem, nad naszą Ojczyzną, nad Europą, w której sercu geograficznym się znajdujemy.  Niech zwycięża wszędzie prawda, dobro i miłosierna miłość – podkreślił w homilii ks. bp diecezji świdnickiej.

RIRM

drukuj