Ojcowie Paulini popularyzują wiedzę o Jasnej Górze wydarzeniami edukacyjnymi dla dzieci

Wydarzeniami edukacyjnymi m.in. konkursami historycznymi, plastycznymi czy muzycznymi ojcowie paulini chcą popularyzować wśród dzieci i młodzieży wiedzę na temat Jasnej Góry i obchodzonego tam w tym roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Dotychczasowe inicjatywy podsumował w czwartek przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra OSPPE, który przypomniał, że jedno z jubileuszowych haseł brzmi: „Moja mama jest Królową”.

„W kontekście tego hasła chcemy właśnie dzieciom przybliżyć obecność Matki Bożej, również poprzez zdobywanie wiedzy, odkrywanie piękna Jasnej Góry, piękna obecności Maryi w historii naszego narodu, naszej ojczyzny, bo przecież Jasna Góra to jest miejsce mocno wpisane w historię Polski” – mówił przeor.

Wśród dotychczasowych, cieszących się dużym zainteresowaniem, inicjatyw wymienił ogólnopolski program przygotowany na ubiegłoroczne roraty, nawiązujący do jasnogórskiego jubileuszu, festiwale pieśni religijnej, konkursy plastyczne, a także te z wiedzy historycznej.

„Widać, że jest zapotrzebowanie na to, by również i tę sferę naszego życia poznawać, by wiedzę religijną pogłębiać” – wskazał paulin.

„To wszystko pomagało spopularyzować wiedzę na temat Jasnej Góry wśród najmłodszych (…), aby dać im tę szansę, możliwość pogłębienia czy nawet poznania tych pięknych kart historii sanktuarium jasnogórskiego” – dodał o. Waligóra OSPPE.

Przyznała to także, obecna na finale konkursu, śląska kurator oświaty Urszula Bauer.

„To również jest ważny powód do tego, żeby odbudować wśród młodego pokolenia, wśród uczniów, poczucie przynależności do określonego kręgu kulturowego, do bardzo jasno sprecyzowanych wartości chrześcijańskich. Udział dzieci w tym konkursie właśnie to jest wielka okazja do tego, żeby z jednej strony wyraźnie pokazać to przywiązanie do wartości chrześcijańskich, a z drugiej strony też bardzo mocno wejść w historię Polski, w jej przeszłość, w to, co powinno stanowić dla młodego pokolenia powód do wielkiej dumy” – mówiła kurator.

Zapewniła także o „dołożeniu wszelkich starań” w upowszechnianie tego typu inicjatyw edukacyjnych w szkołach.

Czwartkowemu podsumowaniu towarzyszył finał konkursu dla szkół podstawowych pt. „Jasna Góra wpisana w dzieje narodu. 300. rocznica koronacji”. Jego uczestnicy w pierwszym etapie musieli przygotować 3-minutową prezentację multimedialną w postaci filmu czy pokazu slajdów na temat przewodni konkursu. Nadesłano ponad 50 prac.

Z kolei w finale zmierzyło się pięć drużyn. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą historyczną m.in. musieli przyporządkować wydarzenie związane z koronacją Cudownego Obrazu do konkretnej daty, wymienić wota pozostawione na Jasnej Górze przez papieży, rozpoznać sukienki Matki Bożej oraz wyjaśnić, czym jest inicjatywa „Żywa Korona Maryi”.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył też konkurs plastyczny, w którym dzieci otrzymały szablon wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej i musiały go ozdobić. Tutaj wpłynęło ponad 1,5 tys. prac z całej Polski. Kilkadziesiąt najpiękniejszych z nich można oglądać na wystawie w Sali Rycerskiej.

Przeor podkreślił, że tak duże zaangażowanie dzieci w tego typu inicjatywy, to także zasługa nauczycieli i wychowawców, dlatego podziękował im za „dopingowanie”” swych uczniów do udziału w tych jasnogórskich konkursach.

W tym roku na Jasnej Górze świętowany jest jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obchody trwają od września ub. r.

Jedna z inicjatyw ojców paulinów – gospodarzy sanktuarium – to ciesząca się popularnością akcja „Żywa Korona Maryi”, która polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, odmawiania codziennie dziesiątki różańca, czytania Pisma Świętego. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę.

Inną propozycją jest akcja „Selfie dla Maryi” – z nadesłanych drogą elektroniczną zdjęć typu selfie ojcowie paulini chcą stworzyć mozaikę wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.

Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się na Jasnej Górze 26 sierpnia z udziałem kościelnych hierarchów oraz władz państwowych.

PAP/RIRM

drukuj