fot. Tomasz Strąg

Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej po kontroli konserwatorskiej

Kontrola konserwatorska Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej dobiegła końca. Jego stan został oceniony jako w pełni zadowalający.

Od półtora roku Ikona znajduje się w specjalnej kasecie z mikroklimatem. Stałe warunki klimatyczne to główny czynnik, który jest odpowiedzialny za to, że dzieło mające wiele wieków wciąż jest w dobrym stanie – mówi prof. Wojciech Kurpik, od 35 lat główny konserwator Cudownego Wizerunku.

Po przeglądzie powierzchni malowidła, po osłuchaniu, to jest w tej  chwili podstawowa czynność konserwatorska: starać się zrozumieć czy materia podłoża i tej zaprawy, która trzyma farbę, czy niestety następują odspojenia. Takich wyraźnych odspojeń nie było w tej chwili. Do obserwacji zostały dwa miejsca – informuje prof. Wojciech Kurpik.

Tradycyjnie przegląd i konserwacje jasnogórskiego Obrazu są przeprowadzane w Wielkim Tygodniu. Powodem jesiennych oględzin była kontrola stanu podobrazia z uwagi na nowy sposób przechowywania Ikony.

RIRM

drukuj