fot. Patrycja Guevara-Woźniak

XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej rozstrzygnięty

Wojciech Meiser z diecezji gliwickiej to zwycięzca finału XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Dwudniowe eliminacje odbywały się 6 i 7 czerwca w Niepokalanowie, z udziałem 130 reprezentantów każdej z polskich diecezji, wyłonionych spośród 30 000 wszystkich uczestników konkursu.

Jak wyjaśniają organizatorzy, na program jubileuszowego finału konkursu biblijnego złożyły się eliminacje testowe, do których jeszcze pierwszego dnia przystąpili wszyscy finaliści. – Na tej podstawie wyłania się 7 osób, które awansują do części ustnej konkursu. Konieczna okazała się tutaj dogrywka pomiędzy aż 9 osobami, które zdobyły równą ilość punktów w teście – mówi Marcin Kluczyński, organizator konkursu.

Komisja konkursowa podkreśla wyjątkowo wysoki poziom w tegorocznej edycji, średnia wyników wyniosła 77 z 90 punktów możliwych do zdobycia. – Najlepszym nie sprawiły trudności takie pytania, jak wymagające znajomości znaczenia hebrajskiej nazwy Betfage czy w której twierdzy Herod Antypas więził Jana Chrzciciela. Tegoroczny zakres konkursu biblijnego obejmował Pieśń nad Pieśniami, Ewangelię wg św. Mateusza i List do Efezjan z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć – opowiada organizator.

W finałowej siódemce znaleźli się: Andrzej Grabiec z archidiecezji krakowskiej (90 pkt), Marta Staniszewska z arch. gdańskiej (90 pkt), Wiktoria Wojturska z diec. rzeszowskiej (90 pkt), Krzysztof Mroczek z diec. warszawsko-praskiej (89 pkt), Wojciech Meiser z diec. gliwickiej (88,5 pkt), Joanna Zalewska z diec. łomżyńskiej (88,5 pkt) i Kamila Dymarek z diec. gliwickiej (88,5 pkt). Po jednej turze pytań i trzech dogrywkach o III miejsce wyłoniono laureatów. Pierwsze miejsce w XX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej zajął Wojciech Meiser, który jako nagrodę otrzymał pielgrzymkę do Ziemi Świętej ufundowaną przez firmę Grupa Inco SA, indeksy uprawniające do podjęcia studiów na kilkunastu kierunkach w 11 uczelniach wyższych, m.in. na teologii, dziennikarstwie czy socjologii, a także ciekawe zestawy książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Jedność.

Drugim zwycięzcą okazał się Andrzej Grabiec – laureat ubiegłorocznego konkursu biblijnego – który otrzymał pielgrzymkę do Rzymu, ufundowaną przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, indeksy i zestawy książkowe. Trzecie miejsce zajęła Marta Staniszewska z arch. gdańskiej, którą uhonorowano pielgrzymką do Wilna, sponsorowaną przez „Civitas Christiana”, indeksami i upominkami książkowymi. Pozostali laureaci to kolejno: Kamila Dymarek, Krzysztof Mroczek, Wiktoria Wojturska oraz Joanna Zalewska – także nagrodzeni indeksami i urządzeniami multimedialnymi ufundowanymi przez zarząd i przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

W pierwszym dniu finaliści uczestniczyli w nabożeństwie Słowa Bożego, które w kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie celebrował ks. dr Mirosław Jasiński. Następnie finaliści przystąpili do części pisemnej konkursu składającej się z 45 pytań z zakresu Pieśni nad Pieśniami, Ewangelii wg św. Mateusza i Listu do Efezjan. Po południu świętowano jubileuszową edycję konkursu biblijnego przy 220-kilogramowym torcie w kształcie Pisma Świętego. Wręczono również podziękowania dla katechetów oraz upominki od Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i firmy Grupa Inco SA.

Część artystyczną finału wypełnił śpiewem, tańcem i modlitwą zespół Siewcy Lednicy. Bezpośrednio po koncercie odmówiono wieczorną modlitwę apelową przed bazyliką NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, której przewodniczył ks. bp Marian Buczek z Ukrainy.

Po Apelu Jasnogórskim zaprezentowano dar uczestników konkursu biblijnego dla Papieża Franciszka, jakim jest 300-metrowy zwój adhortacji „Evangelii gaudium” przepisanej własnoręcznie przez uczestników w poszczególnych diecezjach kraju. Całość dokładnie okalała bazylikę w Niepokalanowie.

Przed samą galą finałową konkursu Eucharystię w intencji tego biblijnego dzieła celebrował w bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask biskup pomocniczy lwowski Marian Buczek oraz kapłani związani z konkursem biblijnym.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej należy do sztandarowych działań Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i od dwudziestu lat, niezmiennie, stanowi konkretną formę dotarcia ze Słowem Bożym do szerokiego grona młodych.

Małgorzata Pabis/naszdziennik.pl

drukuj