fot. twitter.com

Niedziela Biblijna

Dziś Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. W tym roku towarzyszy nam hasło: „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”.

Niedziela Biblijna to zaproszenie dla nas wszystkich, by codziennie sięgać po Pismo Święte.

– Słowo Boże jest czymś więcej niż kartkami świętej Biblii – podkreśla ks. Daniel Wachowiak, proboszcz parafii w Piłce.

„Słowo Boże jest chlebem życia” – to hasło tegorocznej Niedzieli Biblijnej i Narodowego Czytania Pisma Świętego – mówi przewodniczący Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II ks. prof. Henryk Witczyk.

– Ten chleb życia, którym jest sam Chrystus, zmartwychwstały pan, jest dostępny dla nas najpierw pod postacią Słowa Bożego – tłumaczy ks. prof. Henryk Witczyk.

I po to Słowo możemy sięgać wspólnie, w rodzinach. Wspólne czytanie tworzy wspólnotę – mówi ks. bp Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki. I podkreśla, że w tym roku – w ramach Niedzieli Biblijnej – sięgamy po najbardziej kościelną Ewangelię – Ewangelię św. Mateusza.

Spróbujmy w tym czytaniu odnaleźć się w Kościele, pytajmy się: dlaczego jestem? Dlaczego tworzę tę wspólnotę? – akcentuje ks. bp Roman Pindel.

Słowo Boże daje odpowiedź. Słowo Boże ma moc przemienić życie. Uczy nas myśleć biblijnie.

– Czyli patrzeć na świat zupełnie innymi oczami, oczami Chrystusa, oczami Pana Boga, oceniać, wybierać, podejmować decyzję – wskazuje ks. prof. Henryk Witczyk.

Pismo Święte jest historią spotkania Boga z człowiekiem. W tej historii możemy się dziś odnaleźć – mówi o. Tarsycjusz Bukowski.

– Zaczynamy pamiętać w swoim życiu, że Chrystus, że Pan Bóg, przez całą historię ludzkości był obecny, i także w mojej historii, w historii mojego życia działa – zaznacza o. Tarsycjusz Bukowski.

Dlatego wielu z nas, kiedy słucha Słowa, np. w trakcie Mszy św., odnosi wrażenie, że Pan Bóg mówi właśnie do niego – tłumaczy ks. Daniel Wachowiak.

– To nie my czytamy Słowo Boże, tylko Słowo Boże „czyta” nas. Ono doskonale wie, co się w nas dzieje – podkreśla ks. Daniel Wachowiak.

Ono może nam towarzyszyć. przynosić pocieszenie, ale może też upomnieć. Niedziela Biblijna rozpoczyna Tydzień Biblijny. Jesteśmy zaproszeni, by po Pismo Święta sięgać przez cały rok, korzystając przy tym z różnych form medytacji. Pozwolimy w ten sposób Słowu działać w nas.

TV Trwam News

drukuj