XVIII Forum Polonijne „Ojczyzna Was potrzebuje”

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęło się XVIII Forum Polonijne. Tegoroczny zjazd reprezentantów Polonii z całego świata odbywa się pod hasłem „Ojczyzna Was potrzebuje” i potrwa do niedzieli 26 kwietnia

Program Forum

24 kwietnia 2015 r. (piątek) 

17.00 – Rejestracja Gości w Hotelu Akademickim

18.00 – Otwarcie Forum: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, JM Rektor WSKSiM, inż. Zbigniew Wysocki, Prezes PSM-G im. E. Kwiatkowskiego

18.30 – Kolacja

19.30 – prof. dr hab. Jan Szyszko, Poseł RP: Polska – niewykorzystane szanse dla zrównoważonego rozwoju Europy

20.15 – Panel dyskusyjny

21.00 – Apel Jasnogórski

25 kwietnia 2015 r. (sobota) 

7.00 – Eucharystia

8.00 – Śniadanie

9.30 – Złożenie hołdu Świętemu Janowi Pawłowi II

9.45 – Słowo Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego

9.50 – Wybór prezydium Forum oraz powołanie Komisji ds. Uchwał i Wniosków

10.00 – prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Poseł RP, Wiceminister spraw zagranicznych w latach 2007-2008:Polonia i Polacy jako partnerzy polskiej polityki zagranicznej

10.30 – Panel dyskusyjny

11.00 – prof. dr hab. Piotr Małoszewski, Monachium, Przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech: Polscy katolicy w Niemczech i ich organizacje

11.30 – Panel dyskusyjny

12.00 – Przerwa

12.30 – ks. Ryszard Głowacki, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej:Kościół solidarny posługujący Polakom na obczyźnie

13.00 – Panel dyskusyjny

14.00 – Obiad

15.30 – Stanisław Pieszko, Związek Polaków na Litwie: Rola sprawujących władzę i mediów w Polsce w budowaniu fałszywego wizerunku Polaków na Litwie

16.00 – Panel dyskusyjny

16.30 – Barbara Dobrzyńska, Dyrektor Teatru Fijewskich: Emigracja dla rozwoju polskiej kultury

17.00 – Panel dyskusyjny

17.30 – Przerwa

18.00 – Mariusz Błaszczak, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS: Ojczyzna Was potrzebuje

19.00 – Kolacja

20.00 – Oficjalne otwarcie wystawy IPN: Milcząc, wołają, dr Przemysław Wójtowicz, WSKSiM, IPN

20.10 – Program słowno-muzyczny: W hołdzie Powstańcom Warszawskim i Żołnierzom Niezłomnym, w wykonaniu Studentów WSKSiM; scenariusz i reżyseria: Barbara Dobrzyńska

21.00 – Apel Jasnogórski

26 kwietnia 2015 r. (niedziela) 

7.00 – Śniadanie

9.00 – Janusz Wojciechowski, Poseł PE, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa PE: Ochrona polskiej ziemi – czasu zostało niewiele

9.30 – Panel dyskusyjny

10.00 – Podsumowanie dyskusji panelowych – podjęcie uchwał

11.30 – Przerwa

12.00 – Wyjazd do Górska na miejsce uprowadzenia Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.30 – Eucharystia pod przewodnictwem JE ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego

17.00 – Podsumowanie i zakończenie XVIII Forum Polonijnego

17.30 – Kolacja

forum_polonijne_2015_01

XVIII Forum Polonijne odbywa się w Kampusie Akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy ulicy Droga Starotoruńska 3.

drukuj