fot. Monika Bilska

„Współczesne wyzwania polityki gospodarczej” – konferencja naukowa WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się w sobotę konferencja pt. „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Wydarzeniu towarzyszyło rozdanie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych toruńskiej uczelni.

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej to temat konferencji, która odbyła się w murach toruńskiej uczelni. Prelegenci podkreślali, że polityka pieniężna Polski, mimo wielu sukcesów, mierzy się także z dużymi wyzwaniami. Potrzebne są także reformy.

– Czyli wzmacnianie, przywracanie godności polskiej wspólnocie, w takim aspekcie finansowym, czyli tutaj kontynuacja reform pomocowych dla polskich rodzin. […] To także umacnianie rozwoju infrastrukturalnego Polski, ale rozwoju jednolitego, żebyśmy tworzyli jednolitą przestrzeń społeczno-gospodarczą – podkreślał dr hab. Zbysław Dobrowolski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zmierzenie się z tymi wyzwaniami wymaga od państwa zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności. Trzeba jednak spełnić określone warunki – zauważył doradca ekonomiczny w Narodowym Banku Polskim prof. Feliks Grądalski.

– Można powiedzieć o dwóch podstawowych warunkach. To jest siła i dojrzałość instytucji, to po pierwsze. I po drugie – suwerenność. Jeśli te dwa elementy są spełnione, to możemy mówić o stabilności w ramach bezpieczeństwa – akcentował.  

W tym kontekście członek Rady Polityki Pieniężnej dr hab. Eryk Łon podkreślił znaczenie istnienia polskiego banku centralnego i polskiej waluty.

– Jest to bardzo ważny atrybut gospodarczy. Jest to przewaga konkurencyjna naszego kraju, którą możemy wykorzystywać w tym, żeby rozwijać gospodarczo nasz kraj, żeby nasz kraj stawał się potężnym graczem na arenie międzynarodowej – wskazywał ekspert.

W tym celu polskie uczelnie kształcą również wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. W sobotę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dyplomy odebrali absolwenci studiów podyplomowych.

– Gratulacje, że państwo wytrwaliście. To jest też ogromna praca. Przyjeżdżaliście, to jest też jakiś wysiłek – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor Założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Wśród kierunków na studiach podyplomowych w toruńskiej uczelni jest m.in. prestiżowy kierunek MBA.

– Ten kierunek został wybrany przeze mnie akurat na tej uczelni, dlatego że tutaj jest przede wszystkim profesjonalizm i etyka – podkreślał Maciej Stępień, absolwent kierunku MBA w Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. 

Wykłady prowadzone są przez wykładowców z Polski i z zagranicy.

– Są to studia prestiżowe. Przygotowują do zarządzania firmami, czy to prywatnymi czy państwowymi – zauważył Marek Sarwa, absolwent kierunku MBA w Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.

Przygotowują do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach państwowych. Wyższa Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej kształci także na takich kierunkach jak dziennikarstwo, politologia czy informatyka. Uczelnia ma także bogatą ofertę kierunków podyplomowych. W tym roku ruszył także nowy kierunek studiów licencjackich – pielęgniarstwo. Rekrutacja potrwa do piętnastego października.

WIDEO

GALERIA
fot. Monika Bilska

TV Trwam News/RIRM

drukuj