WSKSiM: XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny

W Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się etap diecezjalny XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.

Do zmagań przystąpiło 41 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie diecezji toruńskiej. Pierwszą część stanowił test składający się z pytań wyboru i tzw. otwartych, w których trzeba było odnieść się krótko do problematyki z zakresu Księgi Jonasza, Ewangelii według św. Łukasza i Dziejów Apostolskich, stanowiących tegoroczny zakres konkursu.

Siedmiu uczniów z najlepszymi wynikami zakwalifikowało się do części ustnej. Ich odpowiedzi oceniane były przez specjalnie powołaną komisję, której przewodniczył JM Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Pytania na wszystkich poziomach konkursu opracował zespół pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mirosława Wróbla (KUL).

Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce – Agnieszka Huć

2 miejsce – Emanuela Skowrońska

3 miejsce – Klaudia Orłowska

W przerwach konkursu uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek przygotowany przez studentów z Samorządu Studenckiego WSKSiM, jak również zwiedzić kampus akademicki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Nagrodami w finale XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej są indeksy na wiele kierunków różnych uczelni wyższych, zagraniczne pielgrzymki, w tym do Ziemi Świętej i Rzymu oraz atrakcyjne upominki rzeczowe.

WSKSiM/RIRM

drukuj