(fot. http://haynau.pl/)

„Wrześniowe Kresowiana”

W Białej koło Chojnowa odbędą się już po raz 10 uroczystości „Wrześniowe Kresowiana”. Tematem będzie „Stanisław Moniuszko i Gabriela Zapolska – ich twórczość i działalność na Kresach Wschodnich”.

„Wrześniowe Kresowiana” odbywają się w Białej, gdzie odprawiana jest polowa Msza Św. Potem można spróbować kuchni kresowej przygotowywanej przez gospodynie z Białej. Są kołduny, pierogi, pierożki wileńskie, prawdziwa knysza i wiele innych potraw. Występują zespoły, chóry z Kresów i z Dolnego Śląska prezentując repertuar kresowy. Młodzież z Białej przygotowuje inscenizację związaną z tematem wiodącym danego spotkania.

Na Dolnym Śląsku od ponad 60 lat przebywają wypędzeni ze swych ojczystych stron Polacy, którzy nie zapomnieli o swojej przeszłości. Przez wiele lat nie wolno było o tym mówić, a nawet myśleć. Ale w rodzinach pozostała więź do tradycji, historii i kultury Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej.

Teraz gdy przeżywamy wolność i można już mówić o prawdziwej historii Naszej Ojczyzny, Kresowianie i ich potomkowie na Ziemiach Zachodnich pragną swoją tożsamość Kresową pogłębiać i rozwijać. Działają Stowarzyszenia Kresowe, a w każdej niemal wsi i mieście ludzie podejmują działalność popularyzatorską, by nowe pokolenia wiedziały, skąd ich ród.

Od dziewięciu lat w niedużej miejscowości Biała koło Chojnowa odbywają się „Wrześniowe Kresowiana”, które skupiają coraz liczniejszą rzeszę Rodaków z niemal całego Dolnego Śląska, którzy pragną razem modlić się, cieszyć pięknem kultury kresowej i wspólnym spotkaniem, podczas którego poznają coraz lepiej swoją przeszłość. Każdego roku spotkanie to związane jest ze szczególną okolicznością przypadającą na dany rok.

W tym roku obchodzić będziemy rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki i rocznicę śmierci Gabrieli Zapolskiej. W związku z tym chcemy przybliżyć mieszkańcom Dolnego Śląska, potomkom Kresowian zarówno ich twórczość, jak też historię i kulturę Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny. Będzie oczywiście kuchnia kresowa i wspólne śpiewanie. Zaprezentują się także Stowarzyszenia Kresowe działające na naszym terenie. Będą wystawy poświęcone tematyce kresowej.

Natomiast w sobotę w Legnicy odbyło się II Sympozjum Naukowe poświęcone „Wielokulturowości Kresów” organizowane przez Stowarzyszenie „Kresy Przeszłość i Przyszłość”.

***

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

X „Wrześniowe Kresowiana”

23.09.2012 w Białej

 

Temat Wiodący – „Stanisław Moniuszko i Gabriela Zapolska – ich twórczość i działalność na Kresach Wschodnich”.

11,00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Grodzieńskiego ks. Aleksandra  

                   Kaszkiewicza.

 

12,30 – Kuchnia Kresowa

 

13,30 – Występ chóru „Skoranta” z Chojnowa

 

14,00 – Występ artystyczny Dzieci i młodzieży z Polskiej Szkoły Artystycznej z Solecznik

 

14,30 – Występy solistów z Legnicy – utwory Stanisława Moniuszki.

 

15,30 – Przedstawienie teatralne „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – w wykonaniu młodzieży z

Białej

 

16,30 – Występ zespołu „Sami Swoi” z Bukówny

 

17,40 – Występy zespołów kresowych z terenu Dolnego Śląska

 

18,30 – Wspólne śpiewanie i zakończenie Kręgiem i wspólną modlitwą.

 

Wystawy Tematyczne:

– Stanisław Moniuszko

– Historia Wileńszczyzny

– Wystawy o tematyce kresowej

 

Ks. dr Krzysztof Bojko Diecezjalny Duszpasterz Kresowian  i Sybiraków oraz Czesław Dul Animator Wieczernika Miłosierdzia Bożego w Białej

drukuj