fot. pixabay.com

Wpływ Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku na Polskę

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP, mówił, że unijna strategia bioróżnorodności nie jest dokumentem skrojonym na potrzeby i możliwości Polski. Dziś tym tematem zajmuje się sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Na posiedzeniu komisji trwa wysłuchanie informacji resortu klimatu i środowiska nt. Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. O szczegółowych zapisach dokumentu mówiła wiceminister Małgorzata Golińska.

Ogłoszony w lipcu dokument ma w swoim zamyśle chronić gatunki zagrożone wyginięciem. Strategia pzewiduje m.in. ścisłą ochronę lasów pierwotnych i starodrzewów, odbudowę zdegradowanych drzewostanów, a także zapewnienie zrównoważonej gospodarki leśnej”.

Unijne pomysły budzą wiele kontrowersji. Były minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, podkreślił, że wyśrubowane wymagania uderzą w polskiego gospodarza.

– Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. generalnie dotyczy ochrony środowiska, ale tyczy się także rolnictwa. Ma być radykalne zwiększenie terenów chronionych. Mają mieć miejsce również różne działania na rzecz ochrony środowiska. To wszystko bardzo ładnie wygląda. W warstwie ogólnej  deklaracji jest to piękne, tylko kiedy pytamy KE oraz komisarza pochodzącego z Polski, skąd będą środki na ochronę i działania, które będą musieli podjąć rolnicy, to odpowiedzią jest milczenie albo wzruszenie ramionami. Zarówno strategia „Od pola do stołu”, jak Strategia Bioróżnorodności do 2030 roku, czyli sztandarowe strategie Europejskiego Zielonego Ładu pewnie będą wdrażane na siłę przez Komisję Europejską – wskazał Jan Krzysztof Ardanowski.

Pomysłom zawartym w dokumencie sprzeciwiają się m.in. władze Lasów Państwowych. Leśnicy zaalarmowali, że wdrożenie jej zapisów doprowadzi do spadku sprzedaży drewna, a co za tym idzie, dojdzie do utraty wielu miejsc pracy, także w sektorach powiązanych z przemysłem drzewnym.

 

Zuzanna Dąbrowska. Warszawa/RIRM

drukuj