fot. flickr.com

Węgry: Od września akcent na wychowanie narodowe w przedszkolach

Wzmocnienie tożsamości narodowej oraz krzewienie kultury chrześcijańskiej będą od września mocniej akcentowane w węgierskich przedszkolach – zwracają w poniedziałek uwagę węgierskie media opozycyjne, powołując się na przyjęte niedawno podstawy programowe.

Zgodnie nowymi podstawami programowymi nauczania przedszkolnego przedszkole „pomaga dziecku poznać jego węższe i szersze środowisko, które jest podstawą tożsamości narodowej, chrześcijańskich wartości kulturalnych, miłości ojczyzny oraz przywiązania do ziemi rodzinnej i rodziny”.

Tekst zmian wprowadzonych do dekretu rządowego o krajowych podstawach programowych nauczania przedszkolnego zamieszczono w opublikowanym 25 lipca Monitorze Węgierskim.

Powyższe cele mają być osiągane w przedszkolach m.in. poprzez poznawanie tradycji, podań ludowych, węgierskich legend, a także klasycznych i współczesnych dzieł literackich.

W podstawach programowych zalecono też wzmocnienie kontaktów pomiędzy węgierskimi przedszkolami na Węgrzech i w krajach sąsiednich.

„W celu stworzenia przestrzeni edukacyjnej między węgierskojęzycznymi instytucjami Kotliny Panońskiej przedszkole stara się zbudować kontakty z węgierskimi przedszkolami w krajach ościennych i w miarę swoich możliwości podtrzymywać z nimi kontakt profesjonalny” – napisano.

Parlament Węgier uchwalił w czerwcu poprawkę do konstytucji, w której zapisano m.in., że ochrona konstytucyjnej tożsamości kraju oraz jego chrześcijańskiej kultury jest podstawowym obowiązkiem państwa i wszystkich jego organów.

Po ponownym wyborze na premiera w maju Viktor Orban zapowiedział zastąpienie „tonącej liberalnej demokracji XXI-wieczną demokracją chrześcijańską, która gwarantuje godność ludzką, wolność i bezpieczeństwo, chroni równość płci, tradycyjny model rodziny, powstrzymuje antysemityzm, chroni naszą kulturę chrześcijańską i daje naszemu narodowi szansę przetrwania i prosperowania”.

PAP/RIRM

drukuj