Węgry za misją OBWE w obwodzie zakarpackim Ukrainy

Węgry opowiadają się za stałą misją obserwacyjną OBWE w obwodzie zakarpackim Ukrainy – oświadczył w czwartek w Wiedniu minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto na posiedzeniu Rady Ministerialnej OBWE.

Peter Szijjarto zaznaczył, że Węgry wcześniej w wielu sprawach zdecydowanie wspierały Ukrainę, ale ogromnym rozczarowaniem była dla nich przyjęta we wrześniu ustawa o oświacie, która według Węgier poważnie narusza prawa mniejszości narodowych dotyczące nauki w języku ojczystym. Ustawa ta jest – jak zaznaczył minister – całkowicie sprzeczna z dwustronnymi i międzynarodowymi zobowiązaniami Ukrainy i dlatego należy przywrócić prawa mniejszości.

Jak podkreślił minister, Węgry niepokoją się sytuacją w obwodzie zakarpackim, gdyż w regionie mieszka 150 tys. Węgrów. Dlatego występują z inicjatywą rozmieszczenia tam stałej misji obserwacyjnej OBWE.

Jak dodał, obwód zakarpacki jest obszarem wielonarodowym, a nowa ustawa o oświacie nie przyczynia się do pokojowego współistnienia mniejszości.

Peter Szijjarto podkreślił, że Węgry wysoko oceniają pracę obserwatorów OBWE na Ukrainie.

Nowa ukraińska ustawa o oświacie znacznie rozszerza nauczanie w języku ukraińskim w szkołach mniejszości narodowych. Stanowi, że mniejszości narodowe na Ukrainie mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być jednak ukraiński. Tracą na tym placówki, gdzie dotychczas głównym językiem wykładowym był język mniejszości.

Władze w Kijowie argumentują, że absolwenci wszystkich szkół w tym kraju muszą znać po ich ukończeniu ukraiński. Wskazują na bardzo słabe wyniki matur z tego języka, które zdawali w tym roku m.in. uczniowie szkół węgierskich.

Po przyjęciu ustawy Peter Szijjarto nazwał ją „ciosem w plecy” Węgier i zapowiedział, że jego kraj będzie blokować i wetować w Unii Europejskiej każde posunięcie, które w ramach Partnerstwa Wschodniego mogłoby oznaczać dla Ukrainy krok naprzód w procesie integracji europejskiej. W listopadzie Szijjarto oświadczył, że Węgry zawetowały spotkania komitetu NATO-Ukraina, gdyż nie mogą popierać dążeń integracyjnych Ukrainy.

Na Ukrainie mieszka ok. 150-tysięczna mniejszość węgierska, głównie na Zakarpaciu w pasie przylegającym do granicy z Węgrami. Według danych przekazanych przez Petera Szijjarto, na Ukrainie działa 71 węgierskich szkół.

PAP/RIRM

drukuj