Warszawa: Konferencja pt. „Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu”

W Warszawie odbyła się konferencja pt. „Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu”. Wzięli w niej udział m.in. minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele oraz studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Podstawowym założeniem projektu „Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu” jest uodpornienie i przystosowanie 44 polskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców do zmieniających się warunków klimatycznych – wskazał Paweł Sałek.

– Chcemy przygotować miasta pod tym kątem, żeby zadbać o retencję wód, rozwój terenów zielonych oraz różnorodności w mieście i odpowiednie kształtowanie ładu przestrzennego tak, żeby w mieście też można było wypoczywać i żeby człowiek czuł się dobrze w swoim miejscu zamieszkania – powiedział pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Aby przystosować obszary miejskie do skutków zmian klimatu, należy stosować narzędzia prawa miejscowego oraz dokumenty planistyczne, np. miejskie plany zagospodarowania przestrzennego – podkreślił prof. Jan Szyszko.

– Trzeba pamiętać, że to, co jest w mieście, zależy od mieszkańców. To mieszkańcy ustalają sobie warunki bycia i organizują przestrzeń publiczną, czyli decydują oni o tym, w którym miejscu będą domy, a w który miejscowa zieleń. A więc miasto wymaga planów zagospodarowania przestrzennego po to, żeby dobrze żyło się mieszkańcom. Natomiast rola państwa polega na tym, żeby zapewnić spójność funkcjonowania miast z terenami niezurbanizowanymi poprzez stworzenie dobrego jasnego prawa – zaznaczył minister środowiska.

Kluczową rolę w kontekście działań adaptacyjnych odgrywają samorządy lokalne. Zarządzają one infrastrukturą, transportem oraz ochroną środowiska – dodał.

Samorząd musi dostać jasne reguły gry w formie ustanowień prawnych. Mamy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, w którym są określone programy, gdzie poszczególne samorządy mogą się zgłaszać w ramach realizacji swoich projektów – wskazał prof. Szyszko.

Projekt „Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu” realizują wspólnie; Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma Arcadis Polska.

TV Trwam News/RIRM

drukuj