W Wilnie odsłonięto pomnik św. Jana Pawła II

Na dziedzińcu wileńskiego Progimnazjum im. Jana Pawła II z polskim językiem nauczania odsłonięto i poświęcono w piątek pomnik patrona szkoły. To pierwszy pomnik kanonizowanego 27 kwietnia Papieża, który stanął w Wilnie na otwartej przestrzeni.

Rzeźba z brązu autorstwa artystów z Opola Ireny i Jerzego Piechników przedstawia Jana Pawła II w szatach papieskich, rzeczywistej wysokości, z ręką wyciągniętą w geście powitania.

„Od dwudziestu lat, od uroczystości otwarcia szkoły i nadania jej imienia Jana Pawła II, marzyliśmy o wzniesieniu pomnika papieża. Dzisiaj nasze marzenie się spełnia” – powiedziała Janina Wysocka, dyrektorka progimnazjum (typ szkoły na Litwie, w której nauczanie odbywa się w klasach 1-8).

Pomnik powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu wielu osób, przede wszystkim Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, Sekcji Krajowej Górnictwa i Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” i Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Jest to kolejny pomnik Jana Pawła II na Litwie. Pomniki już zostały wzniesione w Kownie, Szawlach, w wielu miejscowościach Wileńszczyzny. Władze Wilna od lat deklarują chęć godnego uczczenia Jana Pawła II, spierają się o miejsce ustanowienia pomnika i jego formę, ale żadne informacje o konkretnych decyzjach w tej sprawie nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.

PAP

drukuj