PAP/Jakub Kamiński

W wielu miejscach Polski uczczono Polaków, którzy ratowali Żydów

Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. To państwowe święto przypada w rocznicę zamordowania w 1944 r. przez niemieckich żandarmów Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, a także ukrywanych przez tę rodzinę Żydów. Uroczystości odbywały się w różnych miejscach w Polsce. 

Polska pamięta o swoich bohaterach, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów w czasie II wojny Światowej.

– Polacy powinni być dumni, że mają tylu Sprawiedliwych – akcentował ks. bp gen. Józef Guzdek podczas porannej Mszy świętej sprawowanej w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Ksiądz biskup podkreślał, że czyny wielu tych bohaterów nie zostały utrwalone. Jak mówił – to ogromny grzech zaniedbania.

Uroczystości odbyły się także przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

– Pragniemy dzisiaj bardzo gorąco podziękować tym, którzy są świadkami tamtych wydarzeń, bohaterom, polskim świętym, którzy narażając życie własne i swoich bliskich pomagali bliźniemu – mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W Warszawie odsłonięto dziś także tablicę poświęconą matce Matyldzie Getter. To ona już przed II wojną światową założyła ponad 20 placówek opiekuńczych i edukacyjnych.

– Ta brama, przez którą przechodziliśmy w tym ceglanym murze, przed laty była bramą do życia – akcentował prezes IPN dr Jarosław Szarek.

To właśnie klasztor Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie stał się schronieniem dla wielu Żydów.

– W trudnych czasach wojny dawał nie tylko kąt do spania i posiłek, ale przede wszystkim nadzieję – przypomniała s. Barbara Król, przełożona zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Hołd Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej oddano także w Sadownem na Mazowszu.

– To, co się działo w owych straszliwych latach, wykracza poza wszelkie wyobrażenia – mówił w homilii ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

Ten okrutny los spotkał także Lubkiewiczów, która pomagała ukrywającym się Żydom, dostarczając im chleb. Za ten gest miłości zapłacili najwyższą cenę. Zostali zamordowani przez Niemców.

Jeden bochenek chleba wystarczał często, żeby uratować życie. Ale jeden bochenek chleba często stawał się także przyczyną śmierci, przyczyną męczeńskiej śmierci całych polskich rodzin, całych żydowskich rodzin. Takie piekło zgotowali Niemcy na tej ziemi – zwrócił uwagę premier Mateusz Morawiecki. 

Wielu Żydów jednak przeżyło i to dzięki Polakom. Zdali oni egzamin z człowieczeństwa – podkreślał szef rządu.

– Bo Żyd, który spotkał Niemca, stawał się martwym Żydem, a Żyd, który spotkał Polaka, miał szansę przeżyć – zaznaczył szef rządu.

Dziś w Sadownem odsłonięto dwie tablice – jedną poświęconą Lubkiewiczom, drugą represjonowanym w czasie okupacji mieszkańcom gminy.

Żywym pomnikiem pamięci, tych, którzy oddali swoje życie ratując Żydów, jest Kaplica Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

– Podajemy prawie 1200 nazwisk tych, którzy w czasie II wojny światowej zachowali się jak trzeba, ratując drugie życie, drugiego człowieka – mówił kustosz sanktuarium o. Andrzej Laskosz CSsR.

Dziś za te wszystkie osoby modlono się w toruńskim sanktuarium.

– Dobrze, że dzisiaj jest ten dzień – pokazuje nam historia – ludzie nam pokazują, jak daleko można te dobre owoce wydawać. Liczą się tylko dobre owoce – nie złość, nie nienawiść – liczy się to, co dobrego uczynimy – podkreślał dyrektor i założyciel Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Z kaplicy pamięci w toruńskim sanktuarium – jak wskazał prof. Mirosław Golon – wypływa szczególne przesłanie.

– My popularyzując, modląc się w takiej kaplicy, jak Kaplica Pamięci polskich męczenników tutaj w Toruniu, wspominając takich bohaterów, dajemy też dla wszystkich ludzi, także i niechrześcijan, wspaniały chrześcijański sygnał  apel o miłość bliźniego – 

Nieopodal świątyni powstanie także park pamięci, w którym znajdą się nazwiska tych, którzy pomagali ratując Żydów. Świadectwa tych heroicznych postaw znajdą się także w powstającym muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

TV Trwam News/RIRM

drukuj