W trosce o polską gospodarkę

Solidarna Polska przedstawiła ofensywę legislacyjną. Pierwszy pakiet ustaw będzie dotyczył rodziny. Cel to sprostanie kryzysowi demograficznemu.

 

Propozycje SP mieszczą się w budżetowych możliwościach naszego Państwa. Pomoc dla rodziny to także pomoc dla polskiej gospodarki –  powiedział Zbigniew Ziobro prezes ugrupowania.

 

Jest to projekt racjonalny i sensowny, a nie pobożne życzenia, bo takie też można zawsze składać i czasami są przedstawiane. Bardzo chcemy by rodziły się dzieci w młodych rodzinach. Trzeba je wspierać, stworzyć ku temu warunki. Te propozycje zostaną wzięte pod uwagę nie tylko przez poszczególne Kluby Parlamentarne, ale przede wszystkim uwzględnione przez rząd i premiera Donalda Tuska, z którym SP na ten temat już rozmawiała – powiedział Zbigniew Ziobro.

 

Pakiet Solidarnej Polski dla rodziny zawiera 12 propozycji – wylicza rzecznik SP – Patryk Jaki.

 

Powszechny system świadczeń rodzinnych, wydłużenie urlopów macierzyńskich, bezpłatne żłobki i przedszkola publiczne, zachęty dla pracodawców, dla zatrudniania kobiet po urlopach macierzyńskich, wprowadzenie gwarantowanych emerytur dla matek, które wychowały trójkę lub więcej dzieci. Kolejna nasza propozycja mieszkania dla młodych rodzin. Chcemy, a nawet żądamy aby państwo polskie kontynuowało program „Rodzina na swoim”. Kolejna propozycja dotycząca podniesienia ulgi dla dzieci w rozliczeniu rocznym, tak aby zrekompensować rodzinom koszty utrzymania dzieci – powiedział Patryk Jaki.

 

Ponadto politycy SP chcą także obniżenia cen na podręczniki, przywrócenia w szkołach opieki lekarskiej, wprowadzenia darmowych obiadów w szkołach. Ponadto domagają się wprowadzenia obowiązku oceny skutków nowych regulacji prawnych z punktu widzenia rodziny a także utworzenia instytucji rzecznika praw rodziny.

Chodzi o jasne ustalenie priorytetów – powiedział poseł Andrzej Romanek.

 

Projektem tego rządu i poprzedniego premiera Tuska jest gigantyczny rozrost administracji, prawie 150 tys. ludzi. To są dziesiątki miliardów złotych. Państwo ma służyć ludziom, polskim rodzinom, a nie rozrostowi administracji tworzenia zaplecza politycznego. Tak po prostu być nie może. Premier Donald Tusk musi się zastanowić co dla niego jest rzeczą ważną? Czy polskie rodziny? Czy gigantyczne wydatki na rozrost administracji i tym samy gigantyczne podnoszenie podatków. To rodzina ma być istotą rzeczy. To Polakom ma ten rząd służyć. A służy komu? Służy komu- powiedział poseł Andrzej Romanek.

 

Według szacunków projekt SP pochłonie około 11 mld zł z budżetu państwa – mówi eurodeputowany Tadeusz Cymański.

 

Trzeba cyferki obracać i przyjrzeć się. Prawdziwą twarz Platformy pokazać antyspołeczną, antyrodzinną. To jest bajer i propaganda. To są kosztowne reformy. My szacowaliśmy ten system zasiłków na 10-11 miliardów. Albo mówmy nie robimy, nie udawajmy, nie picujmy, nie kombinujmy albo mówimy tak konkretne pieniądze – powiedział Tadeusz Cymański.

 

Solidarna Polska nie ogranicza się tylko do pakietu dla rodzin w najbliższym czasie zostaną przedstawione pakiety: sprawne uczciwe państwo, oraz pakiet ustaw dla polskich przedsiębiorców.

 

Solidarna Polska przedstawi jeszcze dwa pakiety propozycji pakietowych, jeden z nich będzie się nazywał sprawne uczciwe państwo. Jest to cały zestaw propozycji ustawowych, które mają usprawnić to co dzisiaj widzimy nie działa, jak np. sprawa Amber Gold. Ponadto pakiet propozycji dla polskich przedsiębiorców i gospodarki. Aby ta gospodarka ruszyła do przodu bo to jest bardzo potrzebne, aby nabrała dynamiki, tworzyła nowe miejsca pracy – powiedział Zbigniew Ziobro.

 

Co więcej również klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości żąda pozostawienia ulgi na dzieci.

 

Dziś rządowym projektem zmian ustawy w podatku dochodowym od osób fizycznych ma się zająć sejmowa podkomisja.

 

Polska potrzebuje prawdziwej polityki prorodzinnej, a nie polegającej na zatrudnianiu członków rodzin w spółkach skarbu państwa – alarmują politycy PiS.  Poza tym przygotowali program „Teraz Rodzina”.

 

Jak powiedział poseł Przemysław Wipler poszerza on listę uprawnionych osób do korzystania  z ulgi na wychowanie dzieci o rolników i osoby które rozliczały się na zasadach ryczałtu lub podatku liniowego.

 

Średnia wartość odliczenia na dziecko w latach 2010 -11 wyniosła 904 zł.

 

Zostawiamy ulgę na obecnym poziomie dla rodzin wychowujących jedno dziecko i na każde kolejne dziecko podnosimy o połowę tą ulgę. W deklaracjach PIT wykazujemy również zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i od tej kwoty będzie można również odliczać ulgę na dzieci od tych zapłaconych składek, a w przypadku tych rodzin, które nie mają możliwość nawet po tym rozszerzeniu to proponujemy bezpośredni zwrot tych pieniędzy na konto. My proponujemy, żeby pracodawca w zaliczkach mógł uwzględniać te dzieci wychowywane przez rodziców i co miesiąc na bieżąco te pieniądze pozostają w kieszeniach rodziców- powiedział poseł Przemysław Wipler.

 

Zobacz pakiet: „Solidarna Polska dla Rodziny”

 

 

Warszawa, 28.08.2012 r.

Przedstawiamy pakiet: „Solidarna Polska dla Rodziny”

 

Dziś Solidarna Polska rozpoczęła jako pierwsza w Sejmie ofensywę programową od pakietu ustaw dotyczącego najważniejszego dziś wyzwania Rzeczpospolitej czyli sprostania kryzysowi demograficznemu i objęciu ochroną instytucji rodziny. Co ważne, ten katalog propozycji kosztuje tyle ile koszt zatrudnienia przez rząd Donalda Tuska w ostatnich latach ok. 150 tys. nowych urzędników. Czyli nie trzeba wyważać otwartych drzwi, ale podjąć decyzję: albo wybieramy rodzinę albo swoich kolesiów.

 

Pakiet składa się z następujących propozycji:

 

ü  Powszechny system świadczeń rodzinnych

ü  Wydłużenie urlopów macierzyńskich

ü  Bezpłatne publiczne żłobki i przedszkola

ü  Zachęty dla pracodawców dla zatrudniania kobiet po urlopach macierzyńskich

ü  Wprowadzenie gwarantowanej emerytury dla matek, które wychowały co najmniej 3 dzieci

ü  Mieszkania dla młodych rodzin

ü  Podniesienie ulgi podatkowej na dzieci, tak by zrekompensować rodzinom koszty ich utrzymania

ü  Określenie maksymalnych cen na podręczniki szkolne

ü  Przywrócenie opieki lekarskiej w szkole

ü  Darmowe obiady dla dzieci

ü  Wprowadzenie obowiązku oceny skutków nowych regulacji z punktu widzenia rodziny

ü  Utworzenie instytucji Rzecznika Praw Rodziny

 

Powszechny system świadczeń rodzinnych to:

  • Wprowadzenie powszechnego systemu, z którego skorzysta każde dziecko żyjące w rodzinie o dochodzie poniżej 1000 zł na osobę, to jest poniżej minimum socjalnego
  • Świadczenie do 300 zł miesięcznie na każde dziecko, w zależności od dochodów na osobę w rodzinie.
  • Wzorowany na rozwiązaniach krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Francji, Holandii, Wlk. Brytanii
  • Ochroni polskie rodziny przed kryzysem
  • Uzupełni system ulg podatkowych, z których obecnie korzystają w pełni wyłącznie zamożniejsze rodziny
  • Wyeliminuje biedę wśród polskich dzieci (1/4 z nich żyje w biedzie!)
  • Stanowi podstawowy element polityki prorodzinnej, który może odwrócić niekorzystne trendy demograficzne oraz coraz powszechniejsze wyjazdy dzieci na emigrację

 

Podstawowe fakty:

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. W przeciągu najbliższych 20 lat grozi nam katastrofa demograficzna. To już ostatnia chwila na podjęcie działań, które zapobiegną wyludnieniu Polski i zapewnią nam dostatnią przyszłość.

Solidarna Polska proponuje wprowadzenie wzorem wielu innych państw Unii Europejskiej kompleksowego systemu świadczeń rodzinnych. Program objąłby dzieci, które żyją w rodzinach, w których dochód na osobę jest poniżej 1000 zł, to jest w wysokości nie pozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wysokość zasiłku byłaby nawet trzykrotnie wyższa niż obecnie: dla dzieci z rodzin o dochodach poniżej 700 zł na osobę, zasiłek wynosiłby 300 zł, dla rodzin o wyższych dochodach zasiłek byłby w wysokości dopełniającej dochód na osobę do 1000 złotych, np. dla dochodu w wysokości 800 zł, zasiłek wyniósłby 200 zł, a dla dochodu 900 zł, zasiłek wynosiłby 100 zł miesięcznie.

System świadczeń rodzinnych jest sprawdzoną w wielu państwach europejskich formą wspierania rodzin w utrzymaniu dzieci. Zła sytuacja ekonomiczna jest zgodnie z badaniami podstawą przyczyną rezygnowania z posiadania dzieci przez Polaków. Tylko poprzez wprowadzenie powszechnego systemu zasiłków rodzinnych polskie rodziny uzyskają wsparcie, które pozwoli im na utrzymanie dzieci bez popadania w niedostatek.

 

Pytania i odpowiedzi:

Dlaczego obecny system trzeba zmienić?

Obecny system ma trzy podstawowe wady. Po pierwsze, kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z niego – obecnie 504 zł dochodu na osobę miesięcznie – ustalone jest na zbyt niskim poziomie. Zgodnie z badaniami, tzw. minimum socjalne, a więc dochód pozwalający na zaspokojenie podstawowych potrzeb, wynosi ok. 1000 zł miesięcznie na osobę. Po drugie, już niewielkie przekroczenie progu dochodowego skutkuje odebraniem prawa do zasiłku. Po trzecie, wysokość zasiłku, wynosząca aktualnie od 68 do 98 złotych jest niewystarczająca, w tym sensie, że w niewielkim stopniu pokrywa koszty utrzymania dzieci, a więc nie zapewnia osiągnięcia podstawowego celu systemu świadczeń rodzinnych, czyli pomocy rodzinom w trudzie utrzymania dzieci.

Kto skorzysta na zmianach?

Na zmianach skorzysta około 50% polskich rodzin. System świadczeń rodzinnych skierowany jest do wszystkich rodzin z dziećmi, w których dochód na osobę nie przekracza 1000 zł. Szacujemy, że system obejmie 60% polskich dzieci, w tym wszystkie osoby już korzystające ze świadczeń.

Już korzystam ze świadczeń rodzinnych. Czy moja sytuacja się zmieni?

Wszystkie rodziny już obecnie korzystające ze świadczeń rodzinnych będą objęte nowym systemem. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie jednak w przypadku rodzin o dochodzie na osobę poniżej 700 zł miesięcznie aż 300 zł na każde dziecko, co oznacza trzykrotną podwyżkę wysokości świadczeń.

Jak to wygląda w innych krajach?

W wielu państwach wsparcie dla rodzin z dziećmi jest jednym z podstawowych elementów polityki prorodzinnej. Przykładowo, zasiłek na dziecko w Niemczech wynosi 184 Euro miesięcznie (ok. 720 zł), we Francji 126 Euro (ok. 500 zł), w Wielkiej Brytanii 89 funtów (ok. 450 zł), w Holandii od 84 do 108 Euro (od 320 do 430 zł). Każde państwo, które troszczy się o swoją przyszłość inwestuje w politykę prorodzinną. Polska nie może być wyjątkiem.

Czy stać nas na to?

Szacowane koszty wprowadzenia systemu zasiłków wyniosą ok. 11,6 mld zł rocznie, co stanowi zaledwie 3,5% wydatków budżetu państwa. Wielkość zasiłków stanowić więc będzie istotne wsparcie dla polskich rodzin, jednak pozostaje w zasięgu możliwości budżetu państwa.

 

 

Z szacunkiem,

Patryk Jaki

Rzecznik Solidarnej Polski

 

RIRM

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl