fot. PAP/Marcin Gadomski

Spór o oryginalne tablice z postulatami z sierpnia 1980 roku

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda domaga się od Europejskiego Centrum Solidarności zwrotu oryginalnych tablic z postulatami z sierpnia 1980 r. Tablice są własnością Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W 2014 roku zostały wypożyczone do Europejskiego Centrum Solidarności. Dyrekcja placówki nie chce zwrócić eksponatu prawowitemu właścicielowi.

Strajkujący w sierpniu 1980 r. stoczniowcy przygotowali 21 postulatów. Na dwóch tablicach ze sklejki spisali je Maciej Grzywaczewski i nieżyjący dziś Arkadiusz Rybicki. Tablice wywieszono przy bramie nr 2, aby z postulatami mogli zapoznać się gdańszczanie. W 1981 r. przed wybuchem stanu wojennego tablice przekazano do Muzeum Morskiego – poinformował dyrektor tej placówki dr Robert Domżał.

– Dzięki poświęceniu naszych pracowników zostały one podczas stanu wojennego ukryte, wykonaliśmy też kopie tych tablic, zrobił to jeden z naszych pracowników – Mirosław Brudzki, dzięki niemu kopie tablic zostały aresztowane – powiedział dr Rober Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego.

W 2014 roku Muzeum Morskie przekazało tablice Europejskiemu Centrum Solidarności w depozyt. 3 lipca minął termin zwrotu eksponatów, ale dyrektor Centrum oświadczył, że tablic nie zwróci.

– Będzie spór, ale merytoryczny o tablice. Ten eksponat powinien być najlepiej zabezpieczony i najlepiej dostępny teraz latem i jest to wystawa stała Europejskiego Centrum Solidarności – poinformował Basil Kierski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Zwrotu tablic do Muzeum Morskiego nie chce Maciej Grzywaczewski oraz wdowa po Arkadiuszu Rybickim i jego brat, dziś związani z opozycją.   Twierdzą, że mają prawa do tych tablic. To jest totalny absurd! – mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

– Jak są właścicielem tablic? Przedtem ECS podpisał umowę z Narodowym Muzeum Morskim o wypożyczeniu tych tablic, przedtem nie były jako eksponat w NMM, tylko właścicielem były osoby fizyczne? – wyjaśnił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący „Solidarności” oczekuje, że do 31 sierpnia ECS zwróci tablice do Narodowego Muzeum Morskiego, aby następnie trafiły w miejsce, gdzie powstały i zostały spisane.

– Miejsce tych tablic jest tutaj, w Sali BHP, gdzie spisywane były porozumienia – podkreślił przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W tej  historycznej Sali Instytut Dziedzictwa Solidarności zorganizował  wystawę upamiętniającą 40. rocznicę powstania Związku. Instytut powołało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z NSZZ „Solidarność” – podkreślił wicepremier Piotr Gliński.

– Polskie państwo w sposób oczywisty podjęło to wyzwanie, bo czuje się spadkobiercą ideałów „Solidarności” – powiedział minister kultury  dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wicepremier.

Instytut zapowiada przygotowanie kolejnych wystaw poświęconych ludziom Solidarności w tym Lechowi Kaczyńskiemu, Kornelowi Morawieckiemu oraz kapłanom związanym z tym wyjątkowym ruchem społecznym.

TV Trwam News

drukuj