fot. PAP/Darek Delmanowicz

W Supraślu na Podlasiu powstanie zbiornik retencyjny

W Supraślu na Podlasiu powstanie zbiornik retencyjny. To efekt spotkania ministra gospodarki wodnej, przedstawicieli Wód Polskich i władz miasta, w ramach 6. Międzynarodowego Kongresu EkoForum, jaki już po raz drugi odbył się w Supraślu.

To historyczna chwila dla Supraśla. W ramach rządowego planu energetycznej przebudowy Polski, w tym podlaskim mieście powstanie zbiornik retencyjny.

– Myśląc o tym systemie wodnym, przede wszystkim myślimy o 7 hektarowym zbiorniku wodnym – mówił Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

Zbiornik będzie miał istotne znaczenie, szczególnie dla rozwoju aspektów uzdrowiskowych i turystycznych Supraśla – podkreślił burmistrz miasta Radosław Dobrowolski. List intencyjny w tej sprawie został podpisany.

– Myślę, że dla społeczności lokalnej to duże wydarzenie. Z drugiej strony ono wpisuje nam się w cały program małej retencji, zatrzymywania wody, ale przebudowywania całego systemu z odwadniającego na nawadniający – zaznaczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Marek Gróbarczyk dodał, że tego typu programy są skierowane do wszystkich – nie tylko do wielkich miast, ale także do małych miejscowości.

– W zasadzie w każdej gminie zbiornik retencyjny to jest ta przyszłość i ten kierunek, który chcemy wspierać – oznajmił minister gospodarki morskiej.

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy w Wodach Polskich przy współudziale resortów rolnictwa i gospodarki morskiej powstał specjalny plan. Jego publikacja w formie rozporządzenia przewidziana jest na koniec roku.

– W planie przeciwdziałania skutkom suszy znajdują się działania retencji dużej, czyli dużych zbiorników retencyjnych, jak również retencji naturalnej, która wiąże się z tym, że każdy obywatel, każdy mieszkaniec może się przyczynić do tego, żeby wodę próbować przytrzymać, czyli spowolnić jej naturalny odpływ – mówił zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

Dobrze gospodarowaną wodę można wykorzystać jednocześnie do produkcji energii, dlatego Wody Polskie chcą modernizować istniejące i budować nowe elektrownie wodne.

TV Trwam News

drukuj