Minister Jurgiel spotkał się z podlaskimi rolnikami

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przebywał w piątek w województwie podlaskim, gdzie odbywał spotkania z rolnikami. Rozmawiał z nimi o najważniejszych sprawach dla tego sektora polskiej gospodarki.

Miejscem pierwszego spotkania był Park Naukowo–Technologiczny Polska–Wschód w Suwałkach. Kolejne rozmowy odbywały się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, gdzie zorganizowano „Debatę na temat rolnictwa w województwie podlaskim”. W polemice uczestniczył także sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Podczas obu spotkań minister Krzysztof Jurgiel przedstawiał informacje o bieżących pracach ministerstwa. Omówił główne cele uchwalonej już przez Sejm ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

„Głównym celem ustawy jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce” – podkreślił minister.

Polityk dodał, że obowiązujące dotychczas przepisy regulujące zasady nabywania nieruchomości rolnych ochrony takiej nie zapewniały. Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że uchwalona 14 kwietnia br. ustawa spełnia postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze, a jej rozwiązania są zbliżone do tych, jakie obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Tym samym, przybliżają Polskę do europejskich standardów obowiązujących w tym zakresie.

Minister zauważył, że w zakresie dziedziczenia nieruchomości rolnych przedstawiono wiele nieprawdziwych informacji. Sugerowano np., że rolnik, sporządzając testament nie będzie pewny, czy jego ziemia trafi w ręce spadkobiercy.

Krzysztof Jurgiel podczas debaty w Białymstoku omówił m.in. sytuację na rynku mleka i wieprzowiny. Polityk zwrócił uwagę na zbyt wolne, jego zdaniem, podejmowanie decyzji przez Komisję Europejską. W tym kontekście poinformował o polskim stanowisku jakie przedstawił w Luksemburgu w stosunku do 17 punktów określonych przez Komisje Europejską.

W odniesieniu do propozycji dobrowolnego ograniczania produkcji mleka, minister podkreślił, ze ten instrument powinien być finansowany z budżetu unijnego, a nie krajowego, jak to sugerowała KE. Strona polska poparła propozycję natychmiastowego zwiększenia budżetu na działania promocyjne w sektorze mleka i wieprzowiny w roku 2016. Podobnie, strona polska poparła rozważenie przez KE mechanizmów eksportowych zwracając jednocześnie uwagę na konieczność uruchomienia możliwości stosowania refundacji wywozowych, zwłaszcza w sektorze wieprzowiny i mleka.

Szef resortu przedstawił ponadto stan prac prowadzonych w celu poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce.

„Planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Koncepcja od pola do stołu stanowi bazę wyjściową do przeprowadzenia reform w sferze instytucjonalnej” –  podkreśli minister.

Krzysztof Jurgiel poinformował również, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianą podejścia do rozwoju obszarów wiejskich. Chodzi o „Pakt dla wsi”, czyli program, za który będzie odpowiedzialny cały rząd, a nie tylko resort rolnictwa

„Dokument ten stawia na zrównoważony i trwały rozwój obszarów wiejskich, który powinien pozwolić na wyrównanie poziomów życia mieszkańców wsi i miasta. Jego opracowanie realizowane jest we współpracy z ministrem rozwoju oraz innymi resortami, tak aby można było efektywnie wykorzystać środki nie tylko PROW 20014 – 2020, ale także z polityki spójności”  – tłumaczył szef resortu rolnictwa.

Krzysztof Jurgiel zapewnił również, że biorąc pod uwagę brak przygotowania systemu wypłat przez poprzednie kierownictwo ARiMR, realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok przebiega sprawnie.

PAP/RIRM

drukuj