fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

W Senacie m.in. o ustawie o służbie wojskowej

Senat (w drugim dniu obrad) zajmie się dziś między innymi nowelizacją ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Projekt znosi ograniczenie czasowe w pełnieniu przez żołnierzy zawodowych służby wojskowej. Dotychczas mogła ona trwać maksymalnie 12 lat.

To projekt niezwykle ważny dla polskiej obronności – wskazuje wicemarszałek Senatu Adam Bielan, członek senackiej Komisji Obrony Narodowej.

– Jednocześnie ważny dla samych żołnierzy zawodowych. W tej chwili ich prawa są ograniczone – np. prawa do zaopatrzenia emerytalnego, które przysługuje dopiero po 15 latach służby wojskowej. U nas w tej chwili taka służba kontraktowa może być pełniona maksymalnie przez 12 lat. Więc ci żołnierze uzyskają zarówno prawa do zaopatrzenia emerytalnego, jak i do odprawy mieszkaniowej. Pozwoli na większą stabilizację w służbie zawodowej, zmniejszy się rotacja. Ten projekt, który przyjął Sejm jest dobry, potrzebny i mam nadzieję, że szybko i sprawnie uchwalimy stanowisko Senatu w tej sprawie – podkreśla Adam Bielan.

Senat zajmie się dziś także rządowym projektem ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz nowelizacją prawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Izba przeprowadzi też drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.


RIRM

drukuj