fot. PAP

Drugi dzień posiedzenia Senatu

W drugim dniu posiedzenia senatorowie mają m.in. wysłuchać informacji przewodniczącego KNF o sytuacji SKOK-ów. Wniosek w tej sprawie złożyli senatorowie PO. Senatorowie PiS-u chcieli także wysłuchać informacji prezesa Kasy Krajowej. Jednak marszałek Bogdan Borusewicz z PO nie wyraził na to zgody i oddalił wniosek.

Senator Grzegorz Bierecki powiedział, że gdyby dyskusja mogła odbyć się na poziomie komisji, byłaby ekspercka i dałaby pełny obraz. Jednak nie o to chodzi senatorom z PO.

Jak wiadomo, Kasa Krajowa oraz KNF mają różne opinie i wizje funkcjonowania tego sektora. Dlatego ważne było umożliwienie wypowiedzi dwóm stronom. Marszałek Bogdan Borusewicz nie dopuścił do tego, także oddalił wniosek, który byłby jak najbardziej właściwy, aby przenieść debatę na posiedzenie komisji. Właściwa w tym miejscu była komisja Budżetu i Finansów Publicznych i tam można by swobodnie udzielać głosu ekspertom, nie tylko przewodniczącemu KNF. Intencją tego wniosku nie jest przecież poprawienie sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ale wprowadzenie kolejnego zamieszania, kolejnej złej atmosfery wokół sektora, który jest obiektem ataków ze strony Platformy Obywatelskiej – powiedział senator Grzegorz Bierecki.

Kontrowersyjną kwestią, która pojawiła się w Senacie z inicjatywy KNF jest regulacja obrotu rynku finansowego. Jak stwierdził senator Bierecki, ma ona na celu ograniczyć możliwości funkcjonowania biur maklerskich w Polsce. Będzie to skutkować przenoszeniem biur do innych państw.

RIRM

drukuj