W poniedziałek Senat będzie kontynuował prace nad ustawami sądowymi

Senat w piątek po godz. 19.00 przerwał obrady, wznowi je w poniedziałek o godzinie 10.00. Będzie wtedy kontynuował prace nad ustawami sądowymi.

W piątek Senat przez ponad 6 godzin zajmował się nowelizacją ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. [czytaj więcej]

W poniedziałek Senat będzie pracował nad pakietem ustaw sądowych, które zostały w czwartek wieczorem przyjęte przez Sejm. Senat ma dokończyć rozpatrywanie nowelizacji ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego autorstwa PiS. Przewiduje ona ogłoszenie trzech niepublikowanych „rozstrzygnięć” TK w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie przepisów.

Sejm uchwalił w czwartek także nowelizację ustaw: o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym  i o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany zakładają m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek Krajowej Rady Sądownictwa będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku. Ponadto posłowie znowelizowali ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS, która zakłada wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

PAP/RIRM

drukuj