W PE rozpoczęto zbiórkę podpisów ws. Via Carpathia

Europoseł PiS-u Tomasz Poręba zainicjował w Parlamencie Europejskim zbieranie podpisów pod deklaracjami ws. Via Carpathia i strategii karpackiej. Ma to na celu wsparcie na forum PE starań polskiego rządu na rzecz obu projektów.

W deklaracji dotyczącej Via Carpathia europoseł PiS-u zwraca uwagę, że szlak odgrywa ważną rolę w pobudzaniu wzrostu we wschodnich regionach Unii, które często przeżywają społeczno-gospodarcze problemy.

Ponadto jego budowa, konserwacja i rozbudowa pomogłaby zmniejszyć różnice w poziomie rozwoju między regionami UE

Poseł do PE Tomasz Poręba poinformował, że deklaracje docelowo mają trafić do szefów wszystkich rządów Europy Wschodniej.

– Będę w najbliższym tygodniu, jeszcze przed świętami, ale również po świętach prowadził mocną akcję informacyjną wśród europosłów i prosił ich o jak najwięcej podpisów, aby ta deklaracja trafiła potem do szefów wszystkich rządów krajów Via Carpathia Europy wschodniej, no i przede wszystkim, aby nasi ministrowie: minister transportu, minister infrastruktury i budownictwa, minister rozwoju, pani premier mieli taki dodatkowy argument, że jest poparcie dla tej drogi, dla strategii karpackiej w Parlamencie Europejskim- powiedział poseł do PE Tomasz Poręba.

Na początku marca w Warszawie została podpisana deklaracja ws. budowy korytarza transportowego biegnącego przez Polskę do Grecji.

Droga w Polsce ma liczyć 700 km. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała już decyzję środowiskową na odcinek na południe od Rzeszowa – do granicy ze Słowacją. Odcinek S19 Lublin-Rzeszów ma już zapewnione finansowanie.

RIRM

drukuj