fot. ipn.gov.pl

W Lublinie odbędzie się dzisiaj gala X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

21 czerwca w sali konferencyjnej lublińskiego oddziału IPN odbędzie się gala X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Jest to najdłużej organizowany i największy pod względem ilości uczestników konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. W tym roku uczniowie z całej Polski nadesłali ponad 900 prac konkursowych.

Konkurs zorganizowali: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina, XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina.

Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” ma na celu m.in. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.

Uczestnicy konkursu musieli przygotować pracę w jednej z trzech kategorii: praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych, praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych lub praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.

W skład konkursowego jury wchodzili przedstawiciele IPN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele organizatorów, pracownicy uczelni wyższych. Prace uczestników oceniano na podstawie takich kryteriów jak: zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego, oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja, poprawność językowa czy estetyka pracy.

Pełna lista laureatów X edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” dostępna jest [tutaj].

W skład komitetu honorowego konkursu weszli m.in. prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, minister edukacji narodowej prof. Przemysław Czarnek, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego/radiomaryja.pl

drukuj