VII Międzynarodowy Kongres „Katolicy i prawda” w WSKSiM

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w swoich murach gości prelegentów z sześciu kontynentów świata. W swoich wystąpieniach poruszają oni kwestie m.in. religii, polityki, społeczeństwa oraz prawa. Spotkanie odbywa się w ramach VII Międzynarodowego Kongresu pod hasłem „Katolicy i prawda – szanse i zagrożenia”.

– To temat, który jest aktualny dla wszystkich. Widzimy jak wszyscy bardzo tęsknimy za prawdą, jak bardzo nienawidzimy fałszu. Ta prawda o której się mówi, ona nas uwrażliwia byśmy byli najpierw ludźmi prawdy; byśmy robili wszystko jako wspólnota narodowa; byśmy byli dumni, że nasz naród żyje w prawdzie – zaznacza o dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM.

Referaty głoszą prelegenci ze wszystkich kontynentów – Europy, Afryki, Azji, Australii i obu Ameryk. Organizatorem kongresu jest WSKSiM we współpracy z katedrą filozofii Kultury KUL.

Kongres zainaugurowała uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Oficjalnego otwarcia dokonał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor założyciel WSKSiM.

– Młodzi ludzie przychodzą na uczelnie po to, by stać się bardziej kompetentnymi w swych dziedzinach, odpowiedzialnymi za siebie w społeczeństwach i narodach. By tak się stało potrzeba najpierw nauczyć się myśleć, potrafić myśleć po to, by odkrywać prawdę, by ją ukochać, o niej świadczyć i jej bronić, by stawać się bardziej człowiekiem – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego w referacie otwierającym kongres mówił, że Kościół ma nie tylko prawo czy przywilej, ale niezbywalny obowiązek pozostawania w służbie prawdy. Jak dodał, pociąga to za sobą konkretne zagadnienia.

– Wskazuje na charakter całego Kościoła i wszystkich jego członków, jako znaku. My wszyscy, jako uczniowie Jezusa Chrystusa musimy być uświęceni w prawdzie, aby być znakami prawdy. Z jednej strony jest to szansa każdego z nas, aby zachować i wyrazić własną tożsamość chrześcijańską w płynnej ponowoczesności, która rezygnuje z prawdy i odpowiedzialności za nią. Bycie znakiem dotyczy także całego Kościoła, który – pomimo nacisków medialnych i politycznych, by ulegał jakiemuś zideologizowanemu progresizmowi i presji czasu – chce pozostać wierny prawdzie i swojemu założycielowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem – mówił ks. kard. Zenon Grocholewski.

Ks. bp. Stanislas Lalanne z papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, mówił – o kwestiach przekazywania prawdy w mediach.

– Całkowicie prawdziwa wypowiedź bardzo często jawi się jako względna. Prawda, do jakiej dziennikarz dociera w swoich reportażach, jest wypowiadana przez różne osoby, tworzona na tysiące sposobów. Znajduje się całe mnóstwo specyficznych form językowych. Nawet dla dziennikarzy prawda jest czymś do skonstruowania. Nie może być formułowana jako coś absolutnego. Nie jest czymś wyizolowanym. Zależy od systemu myślowego i językowego. Prawda historyczno-geograficzna rodzi się w określonym obszarze kulturowym i społeczno-politycznym – zauważył ks. bp. Stanislas Lalanne.

Zwieńczeniem kongresu będą jutrzejsze uroczystości XXIII rocznicy powstania Radia Maryja. Prelegenci i uczestnicy udadzą się na uroczystą Mszę św., której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.


TV Trwam News/RIRM

drukuj