fot. twitter.com/prezydentpl

Ustawa o KAS podpisana przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Służba Celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa 1 marca 2017 r. zostaną skonsolidowane i przekształcone w Krajową Administrację Skarbową.

KAS ma realizować zadania z zakresu: dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Ma ochronić interesy Skarbu Państwa oraz obszar celny Unii Europejskiej. Co więcej, ma zapewnić obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

Chodzi o przebudowę i usprawnienie całego systemu poboru podatków – wskazał poseł Edward Siarka, z sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W ostatnich latach – jak pokazują – dane bardzo wiele tych środków nie było osiąganych czy też państwo było oszukiwane w przypadku podatku VAT, zwłaszcza tam, gdzie były wyciągane w nieuzasadniony sposób duże kwoty z budżetu. Głównym centrum tej ustawy jest to, że proponuje się połączenie wszystkich tych instytucji: urzędów skarbowych i Służby Celnej. Istnieje pewnego rodzaju spór, czy takie rozwiązanie jest prawidłowe. Cały ten system może dobrze funkcjonować pod warunkiem, że uda się to sprawie wprowadzić w życie. Jeżeliby jeszcze przy tym celnicy, a przynajmniej ich część, otrzymała uprawienia, o które walczą jako służba mundurowa, to myślę, że cała ta służba będzie dobrze działała – powiedział Edward Siarka.

W ramach KAS zostanie wyodrębniona Służba Celno-Skarbowa, będąca jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

Szefem KAS będzie wiceminister finansów powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów.

Ustawa przewiduje także powstanie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego w systemie teleinformatycznym. Ma on służyć gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych związanych z obowiązkami podatkowymi i celnymi.

 

RIRM

drukuj