Uroczystości z okazji Dnia Flagi

Na Placu Zamkowym w Warszawie odbędą się dziś centralne uroczystości związane z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

O godzinie 11.15 na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

10 minut później rozpocznie się przemarsz pododdziałów Wojska Polskiego w kierunku Pałacu Prezydenckiego.

O godz. 14.00  na terenie warszawskiej dzielnicy Żoliborz rozpocznie się „Majówka pod flagą biało-czerwoną”. Zaplanowano m.in. „Bieg Flagi”, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP i koncert Orkiestry Wojskowej w Siedlcach.

Wieczorem o godzinie 18.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpocznie się Msza Święta z okazji dzisiejszego święta.

Po Eucharystii przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbędzie się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego i Orkiestry Węgierskich Sił Obrony. Koncert będzie otwarty dla publiczności, a także transmitowany na telebimie przed pałacem.

Historyk, dr Dariusz Kucharski, przypomina że biało-czerwona flaga odnosi się do symboliki z przeszłości, do działań naszych przodków czyli: do miłości ojczyzny i walki o nasze dobra narodowe.

– Barwy narodowe jak się spojrzy na przeszłość i odniesie się do funkcjonowania ich w symbolice funkcjonującej najczęściej w oddziałach wojskowych Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego dostrzeżemy, że pojawiają się oczywiście barwa czerwona na którego tle pojawia się polski orzeł i w późniejszym czasie już w okresie międzywojennym przy niezależnym państwie polskim formuła barwy biało-czerwonej została w sposób jasny i zdecydowany określona. I to praktycznie od 1918 roku możemy powiedzieć, że nie ulega zmianie do dnia dzisiejszego – mówi historyk. WIĘCEJ

Zgodnie z tradycją z okazji Święta Flagi oraz przypadających jutro Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, i Święta Konstytucji 3 Maja na naszych domach wieszamy biało-czerwone flagi narodowe.

Święto Flagi zostało ustanowione nowelą Ustawy z 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

Dlatego też na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Oprócz Polski, święto flagi obchodzi się również w wielu innych krajach, m.in. w krajach skandynawskich, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie i na Ukrainie.

RIRM / PAP

drukuj