UOKiK: reklamy suplementów diety nie mogą wprowadzać w błąd

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna napomina producentów i dystrybutorów suplementów diety. Reklama tych środków nie może przypisywać preparatom właściwości leczniczych – wskazują instytucje.

W tej sprawie UOKIK i Państwowa Inspekcja Sanitarna wysłały list do 315 przedsiębiorców tej branży, aby dokonali weryfikacji reklam preparatów.

Agnieszka Majchrzak, rzecznik UOKiK, mówi, że jest to pierwsza wspólna akcja tych dwóch urzędów.

Wstępny monitoring reklam wykazał, że nie zawsze konsument jest rzetelny i wyczerpująco poinformowany o właściwościach suplementu diety, który zamierza kupić. Poza tym konsument nie dysponuje wystarczającą wiedzą na temat suplementów diety. Nie wie, jakie są różnice miedzy produktami leczniczymi, które są dostępne bez recepty, a suplementami diety, które w rzeczywistości są środkami spożywczymi. Reklama nie może wprowadzać w błąd. Zabronione jest wykorzystywanie niewiedzy, nieświadomości, braku doświadczenia konsumentów. Reklamy suplementów diety nie mogą przypisywać tym środkom spożywczym właściwości leczniczych. Zakazane jest również sugerowanie, że suplementy diety to remedium na liczne dolegliwości, czy też problemy – zaznacza Agnieszka Majchrzak.

W tym roku w ramach sieci ochrony konsumentów planowana jest kampania edukacyjna skierowana do słabszych uczestników rynku. Według UOKiK branża produkcji i dystrybucji suplementów diety należy do intensywnie rozwijających się na polskim rynku. Tak ma być do 2020 roku.

RIRM

drukuj