fot. pixabay.com

Ułatwienia w uzyskaniu kredytu na innowacje

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało ułatwienia w uzyskaniu kredytu na innowacje technologiczne z funduszy Unii Europejskiej. 18 maja Bank Gospodarstwa Krajowego opublikuje dokumentację konkursową, a nabór wniosków – na korzystniejszych zasadach – wystartuje 1 czerwca.

Wsparcie na innowacje technologiczne jest finansowane z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. W związku z pandemią Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziło pewne ułatwienia. Przedsiębiorca może wnioskować o dotację (tzw. premię technologiczną) wyższą niż dotychczasowy limit 6 mln zł. Oprócz zakupu i montażu środków trwałych będzie można np. doliczyć koszty ich transportu. Dopuszczone będą koszty ekspertyz czy projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom.

Zniesiono również wymóg innowacyjności inwestycji w skali kraju. Wystarczy, jeśli przedsiębiorca wykaże, że oferowane przez niego produkty lub usługi będą innowacją w prowadzonej przez niego firmie, np. wprowadzi do swojej oferty niewytwarzane dotąd towary, bądź nowy rodzaj świadczonych usług. Innowacje o wyższej skali będą dodatkowo punktowane.

W związku z pandemią, trwający nabór wniosków na dotychczasowych zasadach zakończy się 31 maja, choć pierwotnie miał trwać do 24 czerwca. 18 maja Bank Gospodarstwa Krajowego opublikuje dokumentację konkursową, a nabór wniosków – na korzystniejszych zasadach – wystartuje 1 czerwca.

Będzie to już siódmy konkurs dla przedsiębiorców. Według BGK, do tej pory we wszystkich konkursach do banku wpłynęło 1941 wniosków od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 6 mld zł.

 

TV Trwam News

drukuj