(fot.PAP/EPA)

UE pogrążona w długach

Dług państw Unii Europejskiej z roku na rok się powiększa. Rządy największych gospodarek Europy będą musiały w przyszłym roku spłacić prawie bilion euro wraz z odsetkami.

PKB 17 krajów wchodzących w skład strefy euro spadł w II kwartale o 0,04 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Tzw. kraje peryferii strefy euro muszą do końca roku spłacić 275 mld euro długów wraz z odsetkami. W tym większa część spłaty zadłużenia przypada na Włochy i Hiszpanię.

Dług Publiczny Włoch w lipcu przekroczył 2 biliony euro co stanowi 123 proc. PKB, z kolei nieco lepsza sytuacja jest w Hiszpanii.

Poseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, stwierdził, że obecna sytuacja jasno pokazuje, że nie pomimo zadłużania państw sytuacja gospodarcza nie ulega poprawie. Z kolei wzrastają potrzeby pożyczkowe krajów strefy euro.

„Nie ulega wątpliwości, że sytuacja gospodarcza tzw. krajów peryferyjnych strefy euro, coraz bardziej się pogarsza. Ponieważ brana jest pod uwagę relacja długu do PKB to w sytuacji, kiedy PKB spada ta relacja się pogarsza. W tej chwili nie chodzi już tylko o Grecje, która ma tę relację mniej więcej wynoszącą 160%, natomiast dług grecki stanowi 160% jej rocznego PKB.  Także jeżeli chodzi  o Włochy, ten wskaźnik jest również bardzo wysoki i sięga już 130% PKB, a sam dług zbliżył się do dwóch bilionów euro” – powiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk.

 

Sytuacja Polski również nie jest tak dobra jak zapewnia minister finansów. W tym roku Polska musi zadłużyć się na prawie 170 mld zł.

 

Z czego trzy czwarte będzie przeznaczone na spłatę wcześniejszych długów, na razie zaspokojono bieżące potrzeby, ale sytuacja gospodarcza będzie się pogarszała- dodaje poseł Zbigniew Kuźmiuk.

„Wszystko to zmierza niestety w złą stronę, zwłaszcza i polska gospodarka wyraźnie spowolnia. Widać to po kolejnych kwartałach. Będzie to oznaczało, że wzrost w następnym roku będzie jeszcze niższy niż w obecnym. I także relacja naszego długu do PKB będzie się pogarszała. Także my będziemy mieli coraz większe kłopoty z jego finansowaniem, a wyrazem tego będzie wzrost rentowności. Oznacza to wyższe odsetki od pożyczanych pieniędzy, więc w oczywisty sposób idziemy w złą stronę. Zwłaszcza, że spowolnienie na zachodzie, a szczególnie recesja, czyli spadek PKB będzie oznaczać spadek także polskiego eksportu, a więc tego ważnego czynnika, napędzającego u nas wzrost gospodarczy” – dodaje poseł Zbigniew Kuźmiuk

 

Wypowiedź posła Zbigniewa Kuźmiuka:

Pobierz Pobierz

 

RIRM

drukuj