Wytyczne ws. polityki zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych

Polscy europosłowie zapoznali się dziś z priorytetami rządu Beaty Szydło w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych.

Informację w Brukseli przedstawił wczoraj minister Środowiska prof. Jan Szyszko. Minister zaznaczył, że już niedługo pod obrady kierowane będą: reforma europejskiego systemu handlu pozwoleniami do emisji, wdrażanie programu gospodarki w obiegu zamkniętym, kluczowe zagadnienia w dziedzinie ochrony powietrza.

Chodzi tutaj m.in. o umiejętne zarządzanie zasobami energetycznymi, geologicznymi, czy też lasami. Z punktu widzenia ochrony polskich interesów, zdaniem ministra środowiska, niezwykle istotne jest m.in. zapewnienie odpowiedniej ochrony dla ziemi leśnej w naszym kraju. W związku z wejściem w życie od 1 maja br. wolnego obrotu ziemią leśną i rolną,  projekt ustawy sejmowej jest już przygotowany w tej sprawie.

– Chodzi o to żeby ziemia leśna nie stała się czasem łupem kapitału spekulacyjnego, żeby zaczęła wzbogacać narodowy program lesistości kraju – zaznacza minister środowiska.

Podczas spotkania w Brukseli poruszono także problem właściwego podejścia Polski do wykorzystania własnych sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zdaniem ministra, polską szansą nie jest energetyka wiatrowa lecz zasoby geotermalne.

– Dlaczego polską szansą są zasoby geotermalne? dlatego, że te zasoby są prze bogate, one wielokrotnie przewyższają nasze potrzeby – mówił w parlamencie europejskim prof. Jan Szyszko.

Co ważne ratyfikowany, a następnie przekładany na rozwiązania regionalne i lokalne, będzie protokół paryski do konwencji klimatycznej. Profesor Jan Szyszko nazwał prowadzony przez niego resort –  „Kluczowym dla możliwości kreowania polityki zrównoważonego rozwoju”.

Dawid Nahajowski/RIRM

drukuj