fot. Centrum Życia i Rodziny

UE chce narzucić Polsce uznanie „praw” osób LGBT. Centrum Życia i Rodziny interweniuje u premiera

Centrum Życia i Rodziny przygotowało apel do Premiera RP w związku z uchwaloną niedawno przez Komisję Europejską „Strategią na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25”. Dokument ten, zdaniem ekspertów, stanie się narzędziem ideologicznej ofensywy, która może zagrozić demontażem polskiego prawa rodzinnego zapisanego w Konstytucji.

Dokument Komisji Europejskiej „Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” wprowadza m.in. mechanizm wzajemnego uznawania. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą uznać tzw. „małżeństwo” osób tej samej płci, adopcję dzieci przez pary jednopłciowe czy zmianę płci. Centrum Życia i Rodziny zwraca uwagę, że UE nie po raz pierwszy dąży do zagwarantowania tzw. „mniejszościom seksualnym LGBT” statusu równego rodzinom opartym na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Zapis jest jednak niezgodny z polską Konstytucją.

„Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” jest próbą podważenia pozycji i roli małżeństwa i rodziny w polskim systemie prawnym. Dlatego apeluję o jednoznaczną odpowiedź na ten dokument!” – czytamy w apelu do premiera na stronie internetowej [tutaj].

Autorzy zachęcają do złożenia podpisu i domagają się w tej sprawie jasnego stanowiska polskiego rządu.

„Aby polski rząd w sposób jednoznaczny poinformował Komisję Europejską, że cele zawarte w „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” są nie do pogodzenia z wartościami leżącymi u podstaw polskiego ustroju!” – akcentują inicjatorzy akcji.

Zdaniem ekspertów, jest szereg instrumentów, które mają służyć wdrażaniu strategii UE. Transfer środków pieniężnych poprzez unijne programy równościowe spowoduje ideologiczną presję na szkoły i zakłady pracy, ale będzie także oddziaływać na instytucje kultury i sportu – podkreślają inicjatorzy kampanii „W obronie rodzin”.

„Ważne jest, by Polska od razu zapowiedziała, że nie będzie realizować takich postulatów i zamierza trwać niezmiennie przy definicji małżeństwa zawartej w Konstytucji RP, bowiem unijni urzędnicy w „Strategii” chcą przekroczyć kolejne granice. Planują wspierać tzw. dobre praktyki na rzecz zmiany płci bez ograniczeń wiekowych. To oznacza stworzenie mechanizmu pomocy dzieciom, które chcą zmienić płeć, aby ominąć wolę ich rodziców. Nie możemy wyrazić na to zgody” – zaznaczył Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

W unijnym dokumencie znajduje się ponadto propozycja rozszerzenia listy „europrzestępstw” o przestępstwa „z nienawiści i nawoływania do nienawiści skierowane przeciwko osobom LGBTIQ”.  Centrum Życia i Rodziny podkreśla, że tego typu działania będą prowadziły do cenzurowania w internecie konserwatywnych i prorodzinnych treści. Całkiem realna wydaje się sytuacja, w której samo mówienie o „ideologii LGBT” może być traktowane jako „mowa nienawiści” – dodają.

Na stronie wobronierodzin.pl autorzy petycji zwracają uwagę również na to, że kwestia poszanowania „praw” osób LGBTIQ jest tak istotna dla Brukseli, że państwa ubiegające się o członkostwo w Unii Europejskiej będą musiały zaakceptować te warunki.

Podpisy pod apelem można składać na stronie https://wobronierodzin.pl/.

radiomaryja.pl/Centrum Życia i Rodziny

drukuj