Uczestnicy Rejsu Niepodległości wzięli udział w rekolekcjach przygotowujących do ŚDM

Uczestnicy Rejsu Niepodległości wzięli udział w rekolekcjach przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Spotkanie z Ojcem Świętym jest kulminacyjnym punktem Rejsu.

Był śpiew, były tańce i była modlitwa – tak wyglądał bieżący weekend w Krakowie – powiedziała Kamila Woroniecka, uczestniczka Rejsu Niepodległości.

– To są warsztaty wokalno-muzyczno-taneczne, które organizowane były przez weekend, od piątku do niedzieli, i one mają na celu przygotowanie do występu w Panamie – wskazała Kamila Woroniecka.

A konkretnie na Światowych Dniach Młodzieży. Kamila to jedna z uczestniczek Rejsu Niepodległości. Światowe Dni Młodzieży w Panamie to jego kulminacyjny punkt.

– Te próby na pewno się przydadzą, żeby efekt był później lepszy – dodała Daria Wasilewska.

Rekolekcje nie bez powodu odbywają się właśnie w Krakowie – zwrócił uwagę ks. Jerzy Limanówka, prezes Fundacji Salvatti.pl, która jest jednym z organizatorów Rejsu Niepodległości.

– Do Panamy chcemy wyruszyć właśnie stąd, z Krakowa, gdzie było poprzednie spotkanie Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Stąd zabieramy przede wszystkim Jana Pawła II – zaznaczył ks. Jerzy Limanówka.

Uczestnicy Rejsu mają nadzieję, że papież Franciszek spotka się z nimi w Panamie na żaglowcu. W czerwcu zaprosili Ojca Świętego do odwiedzenia Daru Młodzieży.

– Mamy cały czas nadzieję, że papież Franciszek pojawi się na statku – dodał ks. Jerzy Limanówka.

Rekolekcje mają przygotować uczestników do tego spotkania – powiedział wodzirej rekolekcji Kazimierz Hojna.

– To jest element, który bardzo integruje. W sposób wizualny można zobaczyć, że młodzi ludzie chcą się zaangażować całym sobą w przeżywanie wiary, chcą pokazać ten entuzjazm wiary – zaznaczył Kazimierz Hojna.

Od maja pokazują natomiast swoje przywiązanie do Ojczyzny – podkreśliła dyrektor generalna w MGMiŻŚ Mariola Chojnacka.

– W ramach tych warsztatów młodzież przygotowuje się, aby w Panamie móc pokazać się jako grupa narodowa, żeby zgodnie z przesłaniem Rejsu Niepodległości, w którym jest mowa: „Powiedz światu, jak Polska jest piękna” móc o tej Polsce powiedzieć jeszcze bardziej na spotkaniu z Ojcem Świętym w obecności swoich rówieśników z Polski, ale także z przedstawicielami młodych z całego świata – wskazała Mariola Chojnacka.

Uczestnicy Rejsu szczególnie wspominają spotkania z Polonią.

– Ja byłem w Danii i w Norwegii. Tam Polonia jest bardzo duża i z wielką radością witała statek. To było tak, jakby kawałek Polski do nich przypłynął. Naprawdę ze łzami w oczach my i oni witali nas – powiedział Dawid Sobarnia, uczestnik Rejsu Niepodległości.

Dar Młodzieży dopłynie do Panamy 22 stycznia.

TV Trwam New/RIRM

drukuj