Uczczono pamięć poległych policjantów

Z okazji 95. rocznicy powołania policji w Warszawie uczczono pamięć poległych funkcjonariuszy. Jak mówił podczas uroczystości komendant główny Marek Działoszyński, zawód policjanta jest specjalny – przeznaczony dla wyjątkowych ludzi i połączony z ryzykiem utraty życia.

Uroczystości odbyły się w Komendzie Głównej Policji przed tablicą pamięci poświęconą poległym policjantom. W piątek rodziny funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie lub w związku z nią, odsłoniły tam siedem nowych tabliczek z nazwiskami. Złożono też kwiaty, a duchowni zmówili modlitwę.

Zawód policjanta to specjalny zawód dla wyjątkowych ludzi. Ogromna większość z nas traktuje swoją służbę w policji jako misję działania na rzecz dobra wspólnego, służenia ludziom, stawania w obronie porządku prawnego państwa – powiedział w przemówieniu gen. insp. Działoszyński.

Przypomniał, że ryzyko utraty zdrowia lub życia jest trwale wpisane w zawód policjanta. Powiedział też, że w czasie służby rannych zostaje co roku kilkuset policjantów.

Czynimy starania, aby zarówno procedury postępowania policjantów w trakcie pełnienia służby, jak i ich wyposażenie w sprzęt oraz środki ochrony osobistej były coraz lepsze i pomogły zapobiegać tragicznym wydarzeniom – zapewnił szef KGP.

Podkreślił, że policja nie zostawia bez pomocy i opieki rodzin swoich funkcjonariuszy, którzy zginęli lub zostali poszkodowani na służbie. Zwrócił uwagę, że w ustawie o policji znalazł się zapis, że każde z dzieci policjanta, który zginął na służbie, będzie miało zagwarantowaną pomoc finansową na kształcenie na poziomie średnim i wyższym.

Wieńce i kwiaty złożono też przed znajdującym się przy gmachu KGP obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. W tym miejscu znajduje się urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 r., podpisanego m.in. przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

Wcześniej odbyły się uroczystości poświęcone obchodom 10-lecia Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Podsumowano też program konkursu „Policjant, który mi pomógł”. To plebiscyt organizowany przez Niebieską Linię, w którym nagrody otrzymują funkcjonariusze szczególnie zaangażowani w ochronę osób pokrzywdzonych przemocą domową.

Tegoroczni laureaci to: dzielnicowy komendy powiatowej w Chrzanowie mł. asp. Marcin Bartosik, asystent wydziału prewencji komendy powiatowej w Jaśle mł. asp. Joanna Garbacik, detektyw zespołu kryminalnego w Kostrzynie Wlkp. mł. asp. Piotr Kubicz, asp. sztab. Jarosław Manelski z komendy powiatowej w Szczytnie oraz dzielnicowa komendy rejonowej policji Warszawa-Wola mł. asp. Katarzyna Wierzbicka.

Otwarta została też odnowiona siedziba Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundacja przeprowadziła się do większych i odremontowanych pomieszczeń w KGP.

Wieczorem w ramach obchodów w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona zostanie Msza w intencji poległych policjantów. Po niej w sali przy Katedrze będzie można wysłuchać koncertu Chóru Komendy Stołecznej Policji oraz orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

95 lat temu – 24 lipca 1919 r. – Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Po wojnie, 7 października 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską, która faktycznie istniała już od dwóch miesięcy na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. 6 kwietnia 1990 roku Sejm rozwiązał MO, a na jej miejsce powołał policję.

Obecnie w policji służy ok. 100 tys. funkcjonariuszy, wspieranych przez prawie 25 tys. pracowników cywilnych.

PAP/RIRM

drukuj