[TYLKO U NAS] Mec. Zdanowska: Największą bolączką sądownictwa jest bezkarność sędziów

Sędziowie są przekonani o swojej bezkarności – powiedziała w czwartkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam mec. Agnieszka Zdanowska. Jak uważa, bezkarność sędziów jest dziś największą bolączką wymiaru sprawiedliwości. W programie uczestniczył również radca prawny mec. Lech Obara.

W programie poruszono m.in. temat zmian w systemie sądownictwa zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wpisują się one w dobrą zmianę prawa – oceniła mec. Agnieszka Zdanowska.

Jest to zmiana, która przybliża prawo do obywatela; staje po jego stronie i rozszerza jego prawa. (…) Drugą kwestią jest wprowadzenie ławników. Dyskusja na ten temat nie gaśnie i wzbudza emocje. Niewątpliwie wymiar sprawiedliwości pozbawiony jest udziału czynnika społecznego. Każdemu, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, co do wprowadzenia ławników, należałoby pokazać sprawy, gdzie w ewidentny sposób wydawano orzeczenia z pogwałceniem nie tylko zasad prawa, ale i sprawiedliwości – zaznaczyła adwokat.

Mec. Lech Obara odniósł się do propozycji prezydenta Andrzeja Dudy o utworzeniu izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba ta miałaby się zajmować nową instytucją w polskim prawie – skargą nadzwyczajną. Będzie ona mogła zostać wniesiona od każdego prawomocnego orzeczenia, wydanego przez sąd każdego szczebla.

Na tę izbę czekali nie tylko prawnicy, ale przede wszystkim ludzie. Od wielu lat zgłaszają się do mnie osoby z beznadziejnymi sprawami. W tych sprawach skarga zostawała odrzucona albo w ogóle nie przysługiwało prawo do skargi. (…) Warto powiedzieć, że w programie Prawa i Sprawiedliwości w 2014 r. na str. 69 wpisano instytucję, którą dzisiaj nazywamy „skargą nadzwyczajną”. Teraz należy poczekać, aż PiS zrealizuje swój program i dokona weryfikacji wszystkich niesprawiedliwych wyroków – podkreślił radca prawny.

Największą bolączką wymiaru sprawiedliwości nie jest przewlekłość postępowania, ale brak odpowiedzialności sędziów – dodała mec. Agnieszka Zdanowska.

Sędziowie są przekonani o swojej bezkarności. Gdyby wprowadzić rozwiązanie, że sędzia wydając jakiś wyrok odpowiadałby później (chociażby finansowo) za np. zrujnowanie przedsiębiorstwa w wyniku błędnego wyroku, który następnie jest uchylany, to być może zmieniłoby to mentalność wymiaru sprawiedliwości – powiedziała gość programu „Polski punkt widzenia”.

Całość programu:

https://www.youtube.com/watch?v=KoHWW49Lz6o

RIRM

drukuj