[TYLKO U NAS] J. Gowin w WSKSiM: Kto chce kształtować przyszłość, powołuje do życia szkoły i uczelnie

Kto chce kształtować umysły i sumienia tu i teraz – (ten) tworzy media: zakłada radio, telewizję, gazety. Kto jednak chce kształtować przyszłość, kto myśli o następnych pokoleniach – do życia powołuje szkoły i uczelnie – powiedział podczas inauguracji roku akademickiego w WSKSiM wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Polityk w swoim przemówieniu podkreślił, że „jak na dłoni widać tę prawidłowość, tę roztropność i zapobiegliwość właśnie tu, w Toruniu”. Jak dodał, to od reformy szkolnictwa, przy udziale Kościoła, nastąpił impuls do nowatorskich reform w XVIII wieku.

– W XVIII wieku, kiedy I Rzeczpospolita zaczęła chylić się ku upadkowi, skąd wziął się pierwszy impuls do reform nowatorskich na skalę ówczesnego świata? Wziął się nie z gorących sporów parlamentarnych, nie na skutek zwycięstw militarnych, czy ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. Zaczęło się od reformy szkolnictwa różnych szczebli, przy kluczowym udziale ludzi Kościoła. Zaczęło się od szkół pijarskich i collegium nobilium ks. Stanisława Konarskiego, od Komisji Edukacji Narodowej, od reformy krakowskiej, którą przeprowadził Kołłątaj czy od tego wspaniałego fenomenu szkół rycerskich – przypomniał szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej stanowi kolejne ważne ogniwo w liczącej ponad 1000 lat historii naszego kraju i Kościoła w Polsce – akcentował minister. Podjęliście się państwo naprawdę ambitnego zadania – dodał.

– Trzeba powiedzieć, że podjęliście się państwo, podjęliście się Ojcowie i wszyscy Wasi współpracownicy zadania naprawdę ambitnego i naprawdę fundamentalnego, zadania doskonale współbrzmiącego ze słowami św. Jana Pawła II, (…) który podkreślał, że w przypadku uczelni „sama tylko produkcja wykształconych, wysoko wyszkolonych, wyspecjalizowanych jednostek nie rozwiązuje zagadnienia. Misją uniwersytetów i szkół wyższych jest przede wszystkim wyzwalanie wielkiego potencjału ducha ludzkiego, umysłu, woli i serca, kształtowanie wielkiego człowieczeństwa, dojrzałego człowieczeństwa” – mówił prelegent.

Jarosław Gowin zaznaczył, że toruńska uczelnia jest wierna wartościom wiary, rozumu i ojczyzny.

– W oparciu o moc wiary (fides) chcą rozwijać siłę rozumu (ratio), aby dążyć do prawdy i dobra, a wszystko to w klimacie umiłowania Ojczyzny (patria). Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest wierna tym imponderabiliom. Właśnie dlatego wciąż się rozwija i doskonali – ocenił.

Wicepremier Gowin zgodził się ze słowami Dyrektora Radia Maryja o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR na temat możliwości finansowego wsparcia z budżetu państwa również uczelni prywatnych.

– Od dawna mam taki sam pogląd i bardzo liczę na to, że nasz wspólny głos, który tutaj wybrzmiewa w Toruniu, skłoni wszystkich państwa ministrów, państwa senatorów i posłów do poparcia tego postulatu. Naprawdę nie chodzi o interes tej uczelni czy jakiejkolwiek innej. Chodzi o to, aby młodzi Polacy byli traktowani przez swoje własne państwo sprawiedliwie. Przecież wszyscy wiemy, że często na uczelnie niepubliczne trafia młodzież ze środowisk uboższych. Ta młodzież jest traktowana dzisiaj podwójnie niesprawiedliwie. Naprawdę najwyższa pora z tym skończyć – akcentował minister.

WSKSiM z sukcesami bierze udział w różnych konkursach i nigdy nie była specjalnie traktowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podkreślił szef tego resortu.

– Wbrew rozmaitym medialnym komentarzom Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nigdy nie liczyła na specjalne traktowanie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po prostu bierze udział w otwartych dla wszystkich konkursach i procedurach i odnosi sukcesy. Odnosi sukcesy, bo przedstawia naprawdę dobre projekty, zorientowane na doskonałość naukową i dydaktyczną. Przykłady można by mnożyć, ale podam tylko jeden: niedawno uczelnia uzyskała moją zgodę na nowy kierunek – informatykę medialną. Dlaczego uzyskała tę zgodę? Ponieważ państwa wniosek został bardzo wysoko oceniony przez złożoną z niezależnych ekspertów Polską Komisję Akredytacyjną. Szanowni państwo, gratuluję tego kolejnego sukcesu! – powiedział wicepremier, minister edukacji i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

RIRM

drukuj