Zakończył się międzynarodowy kongres w WSKSiM: przywrócić pamięć bohaterom

W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowano międzynarodowy kongres pt. ,,Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej. Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów”.

Celem kongresu jest rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy historycznej na temat wkładu Polaków w ratowanie Żydów i walka ze stereotypami polskiego antysemityzmu.

Jak podkreślał o. Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel i dyrektor Radia Maryja, bardzo ważne jest, aby pamiętać o tych wszystkich, którzy oddali życie w obronie życia innych.

– Nie pamięta się w Polsce i nie mówi się o tych wszystkich bohaterach, którzy oddawali życie za drugiego. Byli tak odważni, rzeczywiście miłowali. Miłuj bliźniego, jak siebie samego – każdego człowieka. Szanować każdego człowieka, niezależnie od rasy, religii, statusu czy od posiadania – akcentował o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Dlatego w toruńskim sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II powstała Kaplica pamięci Polaków ratujących Żydów.

– Musimy sobie uzmysłowić, jak ważne są takie inicjatywy, jak Kaplica pamięci. Pani premier odwiedziła ją podczas konsekracji i byłyśmy bardzo wzruszone oraz poruszone tym, co tam zobaczyliśmy, ale też pewną atmosferą, która już tam jest – atmosferą ciągłości tożsamości obu narodów – zaznaczyła Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy głos zabrał minister Wojciech Kolarski.

– Wierzę, że wszystkie działania podejmowane dla upamiętnienia heroicznych i tragicznych dziejów Polski w XX wieku i oddani czci bohaterom dobrze służą naszej ojczyźnie. Życzę państwu kształtowania prawdziwego obrazu przeszłości z pożytkiem dla naszej wspólnej również polsko-żydowskiej przyszłości – mówił Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta RP.

Kongres został zorganizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak podkreślił wiceszef MSZ Jan Dziedziczak takie inicjatywy to nie tylko dbałość o prawdę historyczną, ale również inwestycja w przyszłość.

– Tego typu debaty, działania przywracające prawdę o II wojnie światowej, prawdę o postawie Polaków w  czasie II wojny światowej są – uwaga – także inwestycją w przyszłość. Nasze spotkanie jest inwestycją w przyszłość, dlatego, że w dzisiejszych czasach, w dobie w XXI w., w dobie mediów informacyjnych, w dobie społeczeństwa informacyjnego klasyczna dyplomacja jest w dużej mierze wspierana przez dyplomacje publiczną – zwrócił uwagę Jan Dziedziczak.

Wydarzenie zakończyła uroczysta Msza św. w intencji pomordowanych Polaków za udzielanie pomocy Żydom oraz za wszystkie ofiary niemieckiej i rosyjskiej okupacji podczas II wojny światowej. Wierni modlili się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.


TV Trwam News/RIRM

drukuj