[TYLKO U NAS] Z. Obrocki: Kraje UE nie radzą sobie ze słabnącą sytuacją małych gospodarstw

Ten rynek producenta został całkowicie zniszczony. Markety rządzą się swoimi prawami i swoimi produkcjami. Rolnik nie ma tam czego szukać. Komisja Europejska chce stworzyć takie prawo europejskie, żeby zmusić rządy krajowe do zmiany tego prawa w kierunku odtworzenia gospodarstw rodzinnych i umożliwienia im sprzedaży – mówi o potrzebie wsparcia rolników Zbigniew Obrocki z Rady Krajowej NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Wsparcie dla rolników narażonych na nieuczciwe praktyki sieci handlowych – to cel nowych przepisów, które ma dziś przedstawić KE. Propozycje zawierają zakaz niektórych praktyk, na które są narażeni rolnicy w łańcuchu dostaw, m.in. anulowanie przez sklepy dostaw w ostatniej chwili, odraczanie płatności za łatwo psujące się produkty. [czytaj więcej]

Komisja poruszy również problemem opłat za miejsca na półce czy wymuszanych przez markety promocji określonych produktów.

Działania te mają poprawić sytuację małych dostawców, producentów i rolników, którzy mają słabą pozycję przetargową w negocjacjach z wielkimi sieciami handlowymi i muszą godzić się na narzucone im warunki.

Zbigniew Obrocki z Rady Krajowej NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych podkreśla, że problem nieuczciwych praktyk od wielu lat podnosili rolnicy z całej Unii Europejskiej. Jak dodaje, do obecnej sytuacji doprowadziło m.in. zaostrzanie przepisów dla rolników i zniszczenie spółdzielczości.

– Większość drobnych rolników nie jest w stanie sprostać takim warunkom. Dzisiaj praktycznie nie ma się gwarancji, że cokolwiek gdziekolwiek się sprzeda i nie ma się gwarancji, że dostanie się uczciwe pieniądze. Ten rynek producenta został całkowicie zniszczony. Markety rządzą się swoimi prawami i swoimi produkcjami. Rolnik nie ma tam czego szukać. Ponieważ problem jest ogólnoeuropejski, to Komisja chce stworzyć takie prawo europejskie, żeby zmusić rządy krajowe do zmiany tego prawa w kierunku odtworzenia gospodarstw rodzinnych i umożliwienia im sprzedaży. Dane kraje sobie z tym nie radzą, więc komisja chce narzucić to prawo odgórnie. Do tego doszło – wskazuje Zbigniew Obrocki.

Problemem nieuczciwych praktyk zajmowała się już powołana przez KE grupa zadaniowa, która pod koniec 2016 r. zarekomendowała zmiany w prawie, wskazując, że problem ten dotyczy większości państw członkowskich.

Polski Sejm przyjął już ustawę, która przewiduje m.in. wprowadzenie kar dla sieci handlowych za nieuczciwe praktyki wobec rolników.

RIRM

drukuj